Bankkonto for Elevbedrifter i Buskerud

Piggy bank

Bankkonto for elevbedrifter (ungdomsskole)

Ungt Entreprenørskap Buskerud tilbyr bankkonto for elevbedrifter.
Vi tilbyr én bankkonto per skole, som blir felles for alle elevbedriftene på skolen.

Bankkontoen har dobbeltsignering, og må derfor disponeres av to ansatte på skolen.
Elever kan dessverre ikke ha tilgang til nettbank. Dette organiseres kun gjennom lærer.

Ta kontakt med UE Buskerud for å få mer informasjon om etablering av bankkonto.

NB! Kontoen kan kun brukes av elevbedrifter registrert hos Ungt Entreprenørskap.
Kontoen må gjøres opp ved skoleårets slutt ved at ansvarlige overfører penger ihht. avtale mellom skolen og elevbedriftene, så lenge ikke annet er avtalt med UE.
Kontoen kan så gjenbrukes neste skoleår.

Erlend
Erlend Eggen
Daglig leder UE Buskerud