Vi er klare for Fremtidens Verdiskapere i Troms og Finnmark

Mange unge flytter fra Nord-Norge, hva skal egentlig til for å få dem til å bli? Hvilke muligheter finnes i landsdelen vår? Hvordan kan vi forhindre utenforskap? Hva kan skape bolyst? Nå skal vi ut på innovasjonscampturné, der vi vil høre ungdommens perspektiver på disse viktige problemstillingene.

Ungdomstrinnet

Fremtidens Verdiskapere i Nord er et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap i Nordland, Troms og Finnmark. Prosjektet er støttet av samfunnsløftet og startet allerede mandag 30. august i Nordland. Hensikten med prosjektet er at ungdommen fra hele landsdelen skal levere sine løsninger på felles nordnorske problemstillinger. Dette gjøres ved at elever fra totalt 25 skoler deltar på innovasjonscamper i løpet av skoleårets første uker. Dette er en nordnorsk idékonkurranse, hvor elevene gruppevis utvikler ideer, lager forretningsmodeller og presenterer ideene sine for en jury.

Problemstillingene elevene skal jobbe med er:

 • "Bolyst og bærekraftige lokalsamfunn" - Hvordan gjør vi Nord-Norge til et mer attraktivt bosted for ungdom?
 • "Livet i en boble" - Hvordan håndterer vi de indirekte utfordringene Covid-19 har medført vår region?
 • "Innovasjon i lokalsamfunnet" - Hvilke muligheter finnes det i lokale bedrifter og lokal næring, og hvordan kan ungdommens ideer bidra til innovasjon i deres lokalsamfunn?
"Endelig er vi i gang igjen med å gjennomføre aktivitet ute i skolene! Vi slår på stortrommen og starter skoleåret med et av de største prosjektene vi har hatt på lenge, der vi når ut til nesten 2000 elever i Nordland, Troms og Finnmark på knappe 3 uker. Vi gleder oss!"
Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark

Følgende skoler skal gjennomføre Innovasjonscamp i region Troms:

 • Stangnes videregående skole, mandag 6. september
 • Bardufoss videregående skole, tirsdag 7. september
 • Nordkjosbotn videregående skole, onsdag 8. september
 • Langnes ungdomsskole, torsdag 9. september
 • Kvaløya videregående skole, torsdag 9. september
 • Nord-Troms videregående skole (avdeling Storslett), 10. september
 • Nord-Troms videregående skole (avdeling Skjervøy), 10. september
"Det skal bli utrulig artig og spennende å endelig få komme ut skolene, i en nesten normal skolehverdag. Vi har en ny organisasjon med nye ansatte og nye kontorsteder som gjør at vi tror skolene kommer oppleve en enda tettere oppfølging oss. Og det er kjempeviktig, fordi det er tross alt for elevene i Troms og Finnmark vi finnes - uansett om du bor i Tromsø eller i Varangerbotn! Sammen skaper vi det nye Nord."
Robert Lundgren, nestleder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark

Følgende skole skal gjennomføre Innovasjonscamp i region Finnmark:

 • Hammerfest videregående skole, mandag 13. september
 • Breilia Ungdomsskole, mandag 13. september
 • Nordkapp videregående skole, tirsdag 14. september
 • Honningsvåg ungdomsskole, tirsdag 14. september
 • Lakselv videregående skole, onsdag 15. september
 • Lakselv ungdomsskole, onsdag 15. september
 • Tana videregående skole, torsdag 16. september
 • Tana ungdomsskole, torsdag 16. september
 • Kirkenes videregående skole, fredag 17. september
 • Bugøynes ungdomsskole, fredag 17. september

Smittevern

Vi i Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skolen og verden utenfor og legger derfor til rette for at elevene skal bli bedre kjent med lokalt arbeids- og næringsliv, politikk og organisasjoner. Juryen som vurderer elevenes ideer er derfor satt sammen av representanter fra akkurat disse områdene. Det er én lokal jury pr skole som deltar fordelt på de tre ulike problemstillingene.

Siden dette prosjektet strekker seg over 3 uker, 25 skoler og 2 fylkesgrenser er vi i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark svært opptatt av smittevern.

"Vi har tenker smittevern i alt vi gjør og er bevist på vår rolle som en mulig kilde til smittespredning. Vi følger skolenes trafikklysmodell, nasjonale og lokale retningslinjer, samt at vi har interne retningslinjer før våres ansatte. Det skal være trygt å få besøk fra UE i skolen."
Robert Lundgren, nestleder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark

Dette er et prosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge Arktisk. Vi gleder oss til å møte FREMTIDENS VERDISKAPERE I NORD og gjennomføre tidenes største kick off i vår landsdel.