Velkommen Ungt Entreprenørskap Arktis

Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark skifter navn til Ungt Entreprenørskap Arktis.

Endringen markerer Ungt Entreprenørskaps kontinuerlige utvikling og tilpasning for å møte behovene til barn og unge i regionen.

UE ARKTIS LOGO 11

Den 1. januar 2021 ble Ungt Entreprenørskap Troms og Ungt Entreprenørskap Finnmark slått sammen til én organisasjon, som en følge av fylkessammenslåingen. Mange andre UE-lag gjorde det samme, og vi har siden da erfart flere fordeler med å være én organisasjon, og oppnådd en enda større dekningsgrad på elever i nord.

Derfor, i lys av den kommende oppsplittingen av fylkene, oppsto det en diskusjon om hvorvidt Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark skulle bli splittet igjen. Mange har spurt oss ting som:

"Hva skjer egentlig med UE fremover?"

"Får vi fortsatt ha ungdomsbedrift til neste år?"

Det er med stor glede og etter grundige overveielser vi kan meddele at styret i UETF har vedtatt å beholde én samlet enhet og fortsette den vellykkede satsningen vi har sett de siste to årene. Som én organisasjon ønsker vi å reflektere den geografiske tilhørigheten vår i navnet, og samtidig utvide vår innsats for elever og studenter på Svalbard gjennom alle våre programmer.

"Vi vil støtte en bevegelse for innovasjon og entreprenørskap i hele Arktis og gi alle unge her muligheten til å vokse, utfolde seg og skape en spennende fremtid. Under det nye navnet ser vi frem til å bli en enda sterkere drivkraft for entreprenørskap i nord!"
Liv Brandvoll, Daglig leder i UE Arktis

Det nye navnet, Ungt Entreprenørskap Arktis, symboliserer vår forankring i regionen og vår forpliktelse til å støtte unge mennesker i å utvikle entreprenørielle ferdigheter og skape en bærekraftig fremtid. Under den nye organiseringen har vi muligheten til å nå ut til alle skoler i Troms, Finnmark og på Svalbard.

Vi går en spennende tid i vente og ser frem til å fortsette å tilby inspirerende programmer og arrangementer som vil bidra til å utvikle barn og unge i nord.

Portrettbilde Liv 23
Liv Brandvoll
Daglig leder UE Arktis
Portrettbilde Robert 23
Robert Lundgren
Nestleder