Velkommen til lærerkurs høsten 2024

Nordnorsk Vitensenter og Ungt Entreprenørskap Arktis ønsker dere velkommen til lærerkurs i Tromsø og Alta høsten 2024.

Målet vårt er å skape en arena for nettverksbygging, gi dere lærere metoder og verktøy for å skape et kreativt klima i klasserommet, og rom for erfaringsdeling. Vi vil ha fokuså knytte næringslivet med yrkesfag og at dere får innblikk i prosessen elevene skal gjennom via sine elevbedrifter. Vi håper vi kan bidra med masse inspirasjon for skoleåret 2024-2025!

I tillegg ønsker vi å gi en felles kick-off til arbeidslivsfagselevene på 10. trinn som skal i gang med elevbedrift eller større prosjekter dette skoleåret. Vi gir elevene et innblikk i hvilke muligheter de har for å skape en bedrift. 

Vitensenteret UE

Lærerkurs – Arbeidslivsfag/valgfag
Tromsø

Dato:

Torsdag 19.09 kl.11.00 – 16.00, med felles middag kl.19.00
Fredag 20.09 kl.08.30 – 11.30, med felles lunsj for de som ønsker

Hvor: Nordnorsk Vitensenter, Hansine Hansens Veg 17.

Påmelding: Lærerkurset er gratis å delta på, men krever registrering via dette nettskjemaet

Frist for påmelding: Fredag 30.08.24

Alta

Dato:
Torsdag 10.10 kl.11.30 -16.30, med felles middag kl.19.00
Fredag 11.10 kl.08.30 – 11.30, med felles lunsj for de som ønsker

Sted: Nordnorsk Vitensenter, Nøkkelstien 32.

Påmelding: Lærerkurset er gratis å delta på, men krever registrering via dette nettskjemaet
Frist for påmelding: Fredag 13.09.24

Kick-off - 10.trinn Arbeidslivsfag

Tromsø 

Når: Onsdag 02.10.24

Hvor: Nordnorsk vitensenter, Hansine Hansens Veg 17.

Påmelding: Kommer

Alta

Når: Torsdag 24.10.24

Hvor: Nordnorsk vitensenter, Nøkkelstien 32.

Påmelding: Kommer

Program lærerkurs (NB: tiden forskyves med 30 min i Alta)

Dag 1

11.00 Registrering, lunsj og mingling

11.45 Velkommen

12.00 Elevbedrift - for nye EB lærere

Dialogkafé - for erfarne EB lærere

13.00 Erfaringsdeling

13.30 Kaffepause

13.45 Næringslivet presenterer 4 problemstillinger

14.10 Mini elevbedrift

15.30 Pitching

15.50 Oppsummering av dagen

16.00 Takk for i dag – sees til middag

19.00 Felles middag

Dag 2

08.30 Velkommen tilbake

08.45 Metarefleksjon over egen prosess (fra dag 1)

09.00 Vitensenteret Skaperskolens didaktiske plattform

  • Boblemodellen

  • Kritiske punkter

  • Kreative metoder

10.45 Felles Teams kanal

11.10 Veien videre og praktisk info

11.30 Lunsj (wraps)

Ungt Entreprenørskap og Vitensenteret spanderer lunsj begge dagene og middag på dag 1!

Media
Lena-Marie Tørresvold
Grunnskole, Vest-Finnmark