Ungt Entreprenørskap Troms tilbud 2020 - 2021

Høsten 2020 trer nye læreplaner i kraft, og fagfornyelsen med dybdelæring og skaperglede som viktige satsinger gjør entreprenørskap i utdanning mer aktuelt enn noensinne. Vi i Ungt Entreprenørskap Troms står klare til å bidra for å hjelpe skolene og være en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

UE Smarting 2019 65

Klikk deg inn på de aktuelle linkene nedenfor eller ta kontakt med oss på troms@ue.no eller direkte til en rådgiver i din region her.

Våre programmer på alle nivåer