Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark tilbud 2021 - 2022

Høsten 2021 er en forlengelse av fjorårets oppstart av nye læreplaner. Fagfornyelsen med dybdelæring og skaperglede er viktige satsinger som gjør entreprenørskap i utdanning mer aktuelt enn noensinne. Vi i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark står fortsatt klare til å bidra for å hjelpe skolene og være en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 2709

Klikk deg inn på de aktuelle linkene ovenfor eller ta kontakt med oss på ue@tromsogfinnmark.no eller direkte til en rådgiver i din region her.