Ungdommen skal redde "Livet i Havet"

I Skjervøy kommune sto sjømat på agendaen, da hundrevis av representanter fra næringslivet, studenter, ungdom og andre maritime interessegrupper møttes for å diskutere framtiden av norsk sjømat under Sjømatkonferansen i Nord-Troms.

Elevbedrift Kickoff Skjevroy Sjomatkonferansen 22 2 min

På onsdag stilte Ungt entreprenørskap Troms og Finnmark opp på Skjervøy ungdomsskole med sitt bidrag til Sjømatkonferansen: Et tverrfaglig elevbedriftsprosjekt for elever i 9. og 10. klasse på Skjervøy ungdomsskole. Dagen før deltok 250 elever og lærere på et rekrutteringsarrangement til maritim næring, hvor de fikk besøke den blå utdanningslinja på Skjervøy videregående, samt et knippe sjømataktører i regionen. Her ble elevene introdusert til de ulike mulighetene og utfordringene som preger næringen, som de så tok med seg inn i elevbedriftsprosjektet.

Elevbedrift Kickoff Skjevroy Sjomatkonferansen 22 5 min

Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark kaller prosjektet "Livet i havet", og det tar for seg sentrale utfordringer som bærekraft og lokale ressurser på Skjervøy. Hvordan kan ungdommen bidra til bærekraftig utvikling i den blå åkeren? Hvilke ressurser skal vi leve av i framtiden, og hvilken rolle skal Skjervøy spille?

"Vi samarbeider med en rekke gode aktører i sjømatnæringen; alt fra fangst til oppdrett, og vi ser at problemstillingen rundt nyskaping, omstilling og bærekraft kommer opp igjen og igjen. Derfor er det slik at hvis der er havet vi skal leve av i framtiden er det helt kritisk å involvere ungdommen tidlig – for det er de som må finne og implementere løsningene på disse utfordringene"
Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark
Elevbedrift Kickoff Skjevroy Sjomatkonferansen 22 6 min

I løpet av den kommende uken skal elevene jobbe med disse problemstillingene, og skape sine helt egne elevbedrifter rundt idéene de kommer på. Neste torsdag arrangerer skolen en messe hvor elevene får vist frem bedriftene sine, og pitchet foran en jury som kårer en vinner.

Maria UETF 2021
Maria Gudmundsen
Prosjektleder, VGS-ansvarlig Troms