Tromsø Kommune + Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark = Fire nye år

Samarbeidsavtalen gir skolene i Tromsø kommune tilgang til programmene som støtter opp under fagfornyelsen sitt fokus på kreativitet, skaperglede og utforskertrang. Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark bidrar med aktiviteter knyttet opp mot programmene i hele utdanningsløpet, og vil i tillegg styrke samarbeidet mellom lokalt arbeidsliv og skole lokalt i Tromsø.

Thumbnail IMG 0745

Avtalen skal styrke Tromsøskolenes arbeid med innovasjon og utvikling ved å:

  • Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
  • Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskapning og nyskapning i næringslivet
  • Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
  • Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings - og arbeidslivet
  • Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings - og arbeidslivet og skolene
  • Inspirere til fremtidig verdiskapning i sosial, kulturell og økonomisk sammeheng

Ordføreren i heiagjengen

Det er mange som støtter opp under arbeidet med entreprenørskap i skolen, og som heier frem de unge gründerne. En av disse pådriverne er ordføreren i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen. For Tromsø kommune er det viktig at satsingen på Ungt Entreprenørskap er en naturlig del av kommunens strategiske næringsplan.

"Jeg er opptatt av lokale ressurser og lokal verdiskapning, der en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark er en viktig del av dette. Vi ønsker å styrke fokuset på å bygge entreprenørskapsmuskler fra en tidlig alder, slik at Tromsø kommune får gode og kreative arbeidstakere i fremtiden"
Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen

Samarbeidsavtalen skal bidra til å bygge innovasjons - og entreprenørskapskompetanse for barn og unge gjennom hele utdanningsløpet i Tromsø kommune. Avtalen gir også Tromsø kommune prioritert i forhold til veiledning og støtte og er en fortsettelse fra tidligere avtale.

"I Nord-Norge sliter vi med at unge søker seg sørover for å realisere mulighetene sine. Det er et paradoks siden det er i Nord-Norge vi har sterkest vekst. Vi må jobbe for å vise frem mulighetene før de drar og Tromsø kommune som er den største kommunen i nord og er derfor en viktig samarbeidspartner for oss i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark. Jeg gleder meg til fortsette å jobbe systematisk med dette direkte inn i skolen fra en tidlig alder de neste fire årene."
Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark, Liv Brandvoll