Skole og næringsliv i Tromsø deltok på årets første "Ung Skaperkraft i Nord" 2021

Over 40 deltakere fra skole og næringsliv var samlet når Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark inviterte til konferanse i Tromsø med tema som bærekraft, bolyst og yrkesfaglig fokus. Arrangementet «Ung Skaperkraft i Nord» gjennomføres for andre år på rad og etter flere lettelser på smitteverntiltak var det nå endelig mulig å treffes fysisk!

USIN 2021 1
"Vi skulle ha vært samlet over to dager"
Sitat fra deltager i evalueringsskjemaet, 2021
"Veldig fint å treffes igjen og bygge nettverk ansikt til ansikt"
Sitat fra deltager i evalueringsskjemaet, 2021

Hensikten og målet med "Ung Skaperkraft i Nord" er å tilrettelegge for at skole og næringsliv skal knytte tettere bånd og bli bedre kjent. Også skoleinstitusjoner på tvers har stor glede av å treffes, da mange savner noe å sparre med i både det faglige og sosiale etter et tungt og langt corona-år. Videre skal også fagdagen gi rom for erfaringsoverføring - og deling, samt nettverksbygging lokalt.

"Det er så flott å få direkte tilbakemelding på hva vi kan bidra med ut til både skole og næringsliv. Vi må også hele tiden ha påfyll på hva samfunnets behov er og da er det godt å samles for å få diskutert og reflektert over hva begge parter trenger."
Prosjektleder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark Ildri Jørgensen

Programmet i del 1 bestod av faglig innhold til skolen der vi tok et dypdykk i dypdelæring og gjennomgikk også hvordan programmene i Ungt Entreprenørskap kan knyttes opp mot kompetansemål og inn i den nye fagfornyelsen. Lærerne ble også utfordret på å være kreativ, der vi alle konkluderte med at "kreativitet kan læres". Næringslivet ble koblet på etter lunsj for å treffe lærere, men også inspirere til hva de kan gjøre inn i både undervisning med også gjennom eksempelvis et EB/UB/SB-år. Mange i næringslivet fikk påpekt sine tjenester ut til skolene med oppfordring til å bruke de mer og deres tjenester, for de ønsker å bidra!

USIN 2021 2
USIN 2021 3
USIN 2021 4

I år inkluderte vi også et nytt punkt inn i programmet, der vi åpnet opp for en paneldiskusjon der vi tok for oss temaene for fagdagen: Bærekraftig utvikling og yrkesfag. I forkant av diskusjonen snakket Ane Mikkelsen (deltager fra Unge Stemmer) om hvorfor det er så viktig å fokusere på sosiale forhold lokalt i nasjonen og forsnakke eksempelvis yrkesfaglig utdannelse. Det kom også flere refleksjoner opp mot en bedre tilrettelegging for lærlingplasser og sommerjobber lokalt i Nord, der bedrifter heller bør justere sine stillingsannonser tilpasset ulike typer ungdom.

"Jeg brukte ett helt år på å søke med jobb i Nord-Norge. Hvorfor må det være slikt at en alltid må kjenne noen for å få innpass?"
Sitat fra paneldiskusjonen, deltager i salen
"Alle bedrifter må bli mer synlig på hvilke muligheter som finnes i regionen. Kom ned på ungdommens sitt nivå og markedsfør rett. De vet ikke hva de skal Google for å finne dere."
Sitat fra paneldiskusjonen, deltager i salen

Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark oppfordrer også næringslivet til å bli kjent med hvordan de kan hjelpe med å være mentor for enten Elevbedrift, Ungdomsbedrift eller Studentbedrift. Denne rollen gjør at de kan tilføye elevene det ekstra løftet med sin kunnskap og erfaringer, som igjen har stor verdi for skolen og elevene.

"Vi ønsker å få et tettere samarbeid mellom næringsliv og elever, da næringslivet kan gi direkte tilbakemelding og veiledning som igjen kan bidra med utvikling, innovasjon og lokal rekruttering. Mentorrollen gjør at de blir bedre kjent med elevene og kanskje de treffer en potensiell fremtidig arbeidstaker til sin bedrift. Dette gir effekt på sikt, der vi sammen åpner opp øynene til ungdom og viser de mulighetene i Nord"
Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark, Liv Brandvoll