Priser og kriterier for fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Troms

Denne informasjonen gjelder kun for avdeling/region Troms.

FM UB info 2

Info om konkurransene og kriterier

Husk å lese gjennom hva de ulike konkurransene innebærer før dere melder dere på. Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger dere. Alle bedriftene skal inn til intervju, som vil si at jo flere konkurranser dere melder dere på i - jo flere intervjuer må dere gjennom.

Etter fristen for innsendelse av bidrag (9. februar) har gått ut vil dere få tilsendt oversikt over når dere skal ha deres intervju. Det gjennomføres intervju i hver kategori dere er påmeldt i. Les mer her. Intervjuene er på maksimalt 10 minutter, og bedriftene må være tilgjengelig på oppsatt tidspunkt.

Følgende priser skal deles ut på fylkesmesterskapet:

 • Lederskapsprisen
 • Beste yrkesfaglige bedrift i samarbeid med Lerøy
 • Jord-fjord-bord-prisen i samarbeid med opplæringskontoret for hotell, restaurant og reiseliv i Troms
 • Beste forretningsplan i samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge
 • Beste sosiale entreprenør i samarbeid med LO
 • Bærekraftsprisen i samarbeid med Remiks og Storebrand
 • Beste samarbeid med næringslivet i samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet
 • Innovasjonsprisen i samarbeid med Norinnova
 • Beste kundeopplevelse på nett i samarbeid med Serit Tromsø (ikke intervju)
 • HR-prisen i samarbeid med Arva
 • Beste regnskap i samarbeid med Spleiselaget
 • Beste markedsføring i samarbeid med Hermes AS
 • Beste reklamefilm i samarbeid med næringsforeningen i Tromsø (ikke intervju)
 • Beste logo (ikke intervju)
 • Beste pitch i samarbeid med Jekta Storsenter (ikke intervju)
 • Beste ungdomsbedrift i samarbeid med Innovasjon Norge

For å delta i konkurransene, må ungdomsbedriften innen 9. februar sende inn:

A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet). Det er lov å laste opp flere bilder.
Skriftlig materiell tilpasset per konkurranse.


Videopitchen og bildet er lik for alle konkurranser. I videopitchen skal dere presentere ungdomsbedriften og produktet deres. Husk at å pitche på film byr på mange flere muligheter enn å pitche på en scene. Slipp kreativiteten løs!

NB: alt innsendt materiell (skriftlig, video og bilde) kan brukes eksternt både av Ungt Entreprenørskap og våre samarbeidspartnere. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, bør ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn.

Vinnerne i hver konkurranse får mulighet til å delta i NM i gjeldende konkurranse. Unntaket er prisene for beste reklamefilm, beste logo, beste pitch og beste markedsføring. I disse fire konkurransene vil det velges én NM-kandidat som får mulighet til å delta i konkurransen «beste markedsføring» i NM.