Påmeldingsskjema og bidrag, fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Troms 2021

Denne informasjonen gjelder kun for avdeling/region Troms.

Påmeldingsfristen for konkurransemateriell er satt til 9. februar 2021 !

FM UB info 3

Info om konkurransene og kriterier

Husk å lese gjennom hva de ulike konkurransene innebærer før dere melder dere på. Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger dere. Alle bedriftene skal inn til intervju, som vil si at jo flere konkurranser dere melder dere på i - jo flere intervjuer må dere gjennom.

Innlevering av bidrag

For å delta i en av konkurransene, må en ungdomsbedrift i forkant og innen fristen som er satt sende inn følgende til Ungt Entreprenørskap Troms:

  • En videopitch (maks 2 minutter)
  • Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet). Det er lov å laste opp flere bilder slik at dere kan presentere ungdomsbedriften og deres produkter/tjenester
  • Skriftlig materiell tilpasset per konkurranse


Videopitchen og bildet er lik for alle konkurranser. I videopitchen skal dere presentere ungdomsbedriften og produktet deres. Juryene gjennomfører digital intervjuer med alle påmeldte kandidater. Disse gjennomføres i perioden: 15. - 26. februar 2021. Alle bidragene til konkurransene lastes opp via bidragslinken. Videopitchen må være lastet opp på youtube, og linken legges ved i påmeldingsskjemaet. Hvis dere skal delta i flere konkurranser må alle bidragene lastes opp samtidig. Det er ikke mulig å sende inn skjemaet på nytt.

NB: Alt innsendt materiell (skriftlig, video og bilde) kan brukes eksternt både av Ungt Entreprenørskap og våre samarbeidspartnere. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, bør ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn.

Viktig info! Alle skriftlige bidrag lagres i PDF og navngis som følger:“

Navn på konkurranse_Navn på UB” Eks. “Samarbeid med næringslivet_Care UB”

Påmelding til fylkesmesterskapet 2021

Her er link til påmeldingsskjemaet: https://airtable.com/shrzwlj0m...

Her er konkurransekriteriene i PDF-format

Påmeldingsfrist: 9. februar 2021

Innlevering av bidrag: 9. februar. 2021