Ny digital løsning for fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i region Troms

9. mars skal 150 videregåendeelever fra hele fylket samles til skoleårets høydepunkt – Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i region Troms. I år gjennomføres norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter digitalt, noe som åpner opp for enda flere NM-billetter enn tidligere.

FM UB info 2

Totalt 30 ungdomsbedrifter har vært med å konkurrere om de 15 prisene som skal deles ut på årets mesterskap. Det hele finner sted 9. mars fra kl. 11:00, der Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark strømmer det som best kan beskrives som en festaften fra sin Facebookside og via iTromsø, Framtid i Nord, Folkebladet og Harstad Tidene.

Ny digital løsning

Den opprinnelige planen var i år en hybrid løsning, der elever, lærere og jurymedlemmer skulle bli invitert inn til fire ulike studioer rundt omkring i Troms fylke. Her skulle elevene få sin plass i sendingen med både intervju, konkurranser og stemningsrapport – lokalt tilpasset der de bor. På grunn av økt smitte i regionen har vi justert oss og funnet en ny løsning.

"Den nye løsningen har en nedjustert størrelse på studioene. Dette betyr at vi kun inviterer inn et fåtall elever fra den samme kommune inn i studioene. Tross dette må vi avlyse vårt studio i Sør-Troms og ikke inkludere elever i vårt hovedstudio i Tromsø. Det vil derfor kun bli elever i studioene i Midt-Troms, Indre Troms og Nord-Troms. Vi har fra januar 2021 vært i tett dialog med kommuneoverlegen i de enkelte kommunene, samt smittevernoverlegen i Troms og Finnmark og har derfor hele tiden tilpasset oss det som er innenfor retningslinjene. Vi mener derfor at dette er den beste løsningen, der hovedmålet er å la elevene skinne"
Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark

En digital fest

Løsningen har blitt en digital fest som skal strømmes live, hvor målet er å kaste glans over alt det harde arbeidet de unge bedriftseierne i videregående skole har lagt ned. Bak produksjonen ligger det mange, lange dager med jobb; et lite, men svært dedikert produksjonsteam og en haug med lidenskapelige jurymedlemmer.

"Vi har stått på, ingen tvil om det. Likevel hadde vi aldri kunnet gjennomføre et slikt prosjekt uten all den fantastiske innsatsen som er lagt ned av jurymedlemmene for de ulike prisene. Her viser næringslivet i hele regionen med all tydelighet at de brenner for de som kommer etter dem – mange har strukket seg utrolig langt for å kunne være med å bidra i juryarbeidet."
Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark

Totalt har over 77 jurymedlemmer vært med, og alt fra mindre, lokale aktører til store regionale og nasjonale selskaper er med og bidrar. Jurymedlemmene representerer et vidt spenn av aktører, hvor både forskning og akademia; politiske organisasjoner; lokale nisjeforhandlere; store bankkonsern; frivillige organisasjoner; næringshager, forretningsutviklere og ordførere er en del av miksen. Siden planen var distriksstudio har også året jury vært representert fra hele regionen – Nord-Troms, Tromsø, Midt-Troms og Sør-Troms. Dette har gitt gode relasjoner på tvers av næringer, men også kommunegrenser.

Tidenes største publikum til et Fylkesmesterskap?

Med et samfunn på hjemmekontor håper Ungt Entreprenørskap Troms pog Finnmark å tidenes største mesterskapspublikum, der det også er tilrettelagt for streaming gjennom Framtid i Nord, iTromsø, Folkebladet og Harstad Tidende.

Ifølge prosjektleder Ildri Jørgensen i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark, kan dette være et kjærkomment avbrekk i en ellers kjedelig hjemmekontortilværelse.

"Vi håper folk ønsker å følge med på årets prisutdeling, særlig nå som den ikke krever fysisk oppmøte i Tromsø. Nå opplever vi igjen et tilbakefall med ytterligere nedstengning, men jeg vet også at det har blitt en lavere terskel for oss å følge med på konserter, konferanser og andre hendelser digitalt. Hva kan da være bedre enn å se fremtidens gründere og verdiskapere i region Troms løftes frem?"
Ildri Jørgensen, prosjektleder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark

For ytterlige kommentarer:

kontakt daglig leder Liv Brandvoll, telefon 450 39 759, mail liv.brandvoll@ue.no
eller Ildri Jørgensen, telefon 984 695 38 mail ildri@ue.no