Over 100 deltagere har bidratt med å gjøre "UNG Skaperkraft i Nord" til en magisk fagturnè i Troms

Denne uken ble de tre siste fagdagene - "UNG Skaperkraft i Nord" gjennomført i Tromsø, Finnsnes og Kåfjord. Etter evalueringen har samtlige deltagerne fra både skolen og næringslivet i Troms gitt svært gode tilbakemeldinger til Ungt Entreprenørskap Troms.

120121404 4101006579911596 47668409730106641 o

Temaet for årets fagdag var elever som framtidas arbeidstakere og gründere i Nord-Norge, der over 100 deltagere fra skole og næringsliv bidro med å dyrke frem gode diskusjoner gjennom ulike caser og kreative øvelser. Her ble det utvekslet erfaringer på tvers av ungdomsskole og videregående, samt virkelighetsnære eksempler fra næringslivet som bidro med sin kompetanse fra sin yrkesbransje. Videre fikk deltagerne innblikk i tverrfaglighet, den nye fagfornyelsen og hvorfor elevmedvirkning gjennom "lære ved å gjøre" kan bidra til dybdelæring. Del to av programmet fikk deltagerne innblikk i hvordan "Årets Entreprenørskapslærere, 2019" Knut Handeland og Henrik Foss praktiserer sin entreprenørskapsmetode, der de ga flere konkrete tips til hvordan lærere skal forankre dette inn i skolen, og da ikke bare som et valgfag.

"Siste del av dagen, hvor dette med elevbedrift er knyttet opp mot har vært interessant og åpner opp for elevbedrift som en metodikk som kan brukes i mange fag og ikke bare i arbeidslivsfag som vi har på ungdomsskolen."
Øyvind Alstad, lærer ved Bardu Ungdomsskole

Fra næringslivet deltok et bredt spekter av yrkesbedrifter, gründere og organisasjoner med sine erfaringer, der flere presiserte at elevene er hjertelig velkommen på besøk det kommende skoleåret. Videre har flere ytret sin entusiasme mot å være mentor for en elevbedrift og/eller en ungdomsbedrift, der de ser nytten i at deres kompetanse faktisk kan bidra med å løfte forretningsidèen flere hakk. Totalt deltok 38 aktører fra næringslivet på alle de fire fagsamlingene, noe som vi håper vil få ringvirkninger det kommende skoleåret.

"Dette er en god læringsarena for alle parter og en god arena for å skape koblingen skole-næringsliv. Innholdet var interessesant og matnyttig for meg som er en aktør fra næringslivet, gode og relevante temaer og mye læring om hvilke utfordringer som ligger i skolen. Fagdagen vil jeg absolutt anbefale at næringslivet i regionen deltar på og bringer videre sine innspill til lærere og skoleledelsen. Videre også være en påvirker mot skole og Ungt Entreprenørskap slik at det som skjer på hver kant kan gi enda bedre gevinst på sikt for begge parter. Betydningen og resultatet av en slik fagdag ser jeg vil kunne være at målgruppen her blir bedre kjent med de muligheter som ligger lokalt for å skape en fremtid."
Dan Nordheim, daglig leder i Haplast AS
"Vi har klart de målene vi satt før sommerferien, der ett av disse var å bygge bro mellom ungdomsskole, videregående og næringsliv! Det har vi klart og det er vi i Ungt Entreprenørskap Troms meget stolt over."
Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms
120091022 4101032609908993 8031340297749460688 o
120039388 4097377650274489 9163804867946033165 o
120032154 4097377786941142 3736387892064073970 o
"Svært bra! Fortsett med det viktige arbeidet dere gjør!"
Sitat fra evalueringen av "UNG Skaperkraft i Nord"
"Svært bra arrangement og flott at det blir arrangert ute i distriktet!"
Sitat fra evalueringen av "UNG Skaperkraft i Nord"
"Spennende dag! Takk for invitasjonen - ses igjen til neste år!"
Sitat fra evalueringen av "UNG Skaperkraft i Nord"

Fagdagene er finansiert av SNN Stiftelsen og Blåfondet og ble arrangert på følgende steder:

  • Harstad, Nordic Hall
  • Tromsø, Radisson Blu
  • Finnsnes, Kunnskapsparken
  • Kåfjord, Nordlige Folk