Full timeplan under Arctic Innovation Week 2022

17. - 23. oktober er det duket for Arctic Innovation Week i Nord-Norge - en fullpakket entreprenørskapsuke bestående av et mangfold av ulike fysiske og digitale arrangementer i hele landsdelen.

Innovasjon og entprenreørskap handler om å se mulighetene å gjøre noe med dem, og hvis løsningene på flere av verdens utfordringer skal komme fra Nord-Norge, må vi lete der friksjon og ulike utgangspunkt skaper gnister til innovasjon, drivkraft og helt nye tenkemåter. Derfor er årets tema under AIW "Frampek" - framtidsrettede løsninger og møteplasser. Les mer om initiativet her: https://arcticinnovationweek.n...

Insta Post

Under årets Arctic Innovation Week blir det også en satsing på unge! Derfor har vi Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark slått oss sammen med Troms og Finnmark Fylkeskommune og Innovasjon Norge Arktis for å presentere et fullspekket entreprenørskapsprogram for grunnskole, videregånde og høyere utdanning.

Grunnskole:

  • SMART Energi på 6. trinn v/ Vadsø Skole
  • Lærerstudenter v/ UiT gjennomfører SMART/Innovasjonscamp på Elvebakken Skole i Alta
  • Lærerstudenter v/ UiT gjennomfører SMART/Innovasjonscamp på Gakori Skole i Alta

Videregående Skole:

  • Innovasjonscamp "Råtenkt" v/ Kongsbakken VGS
  • Pitchekurs for Ungdomsbedrifter i Troms og Finnmark med foredragsholder Rick Salmon via Innovasjon Norge

Høyere Utdanning:

  • Innovasjonscamp v/ UiT Campus Harstad med Innovasjon Norge Arktis
  • Innovasjonscamp v/ UiT Campus Alta med ekstern oppdragsgiver
  • Innovasjonscamp "Kampen om Framtiden" i Tromsø med Næringsforeningen i Tromsøregionen
  • Workshop med studentbedrifter v/ UiT Campus Harstad
52296523859 5b76ae46d3 c
"Troms og Finnmark fylkeskommune synes det er viktig å støtte et arrangement som Arctic Innovation Week. For fylkeskommunen er det viktig å samarbeide med aktører som Ungt Entreprenørskap. UE bidrar til å vekke nysgjerrighet hos de unge gjennom flere av sine virkemidler, og gjennom deltakelse i viktige arrangementer som AIW. Disse arenaene skal bidra til mer innovasjon og entreprenørskap blant unge. Sammen med Innovasjon Norge er Troms og Finnmark fylkeskommune stolte sponsorer til AIW 2022 og glade for bidraget Ungt Entreprenørskap gir til arrangementet."
Karin Eriksen, fylkesråd for næring, plan og miljø

17. oktober går startskuddet, men i kulissene har vi allerede startet planleggingen av neste års AIW, for å se hvordan vi kan nå ut til enda flere barn og unge. Men først - følg med oss på Facebook, Instagram eller LinkedIn for å se hvordan uken i år blir!

Portrettbilde Sigurd 23
Sigurd Lunde
Høyere utdanning og kommunikasjon
Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 1949
Ildri Jørgensen
Fagansvar høyere utdanning og prosjektleder