BySamhold SB oppretter et AS

By Samhold1

Forretningsidèen er både enkel og ambisiøs på samme tid. BySamhold SB har som mål å lage den mest brukervennlige digitale plattformen som skal fungere som supplement for allerede eksisterende arrangementer, for alle som ønsker å bruke byen. Og samtidig skal de være en portal for næringsliv og frivillighet for å nå ut til brukergruppene.

"Vi er stolt over å få lov til å delta i NM og representere hele Nord-Norge, og har hatt en fantastisk opplevelse. Vi nådde ikke helt til topps denne gang, men er utrolig stolte allikevel. Vi står igjen med en unik lærdom og har hatt en enorm støtte fra familie, venner, faglærer Ole T. Andreassen og Ungt Entreprenørskap Troms. Vi er ydmyke av at noen ser verdien av det vi gjør. Dette hadde ikke vært mulig om ikke stiftelsene i 68 grader nord og Sparebank1 Nord-Norge hadde gitt oss penger slik at vi kunne realisere drømmen vår. Vi vil avslutningsvis også gratulere alle vinnerne"
Daglig leder Cecilia Henningsen

Nå som NM er over vil de fortsatt jobbe aktivt med å få flere brukere til applikasjonen og legge inn mange nye aktiviteter. De skal også gjøre bedriften om til et AS. De ser på dette som en unik mulighet for å skape en egen arbeidsplass, bygge nettverk og synliggjøre dem selv da de alle er ute etter jobb etter endt bachelor.

"Studentbedrift er først og fremst en treningsarena, der målet er læring. Det er likevel gøy å høre at BySamhold SB skal ta ideen sin videre og starte opp et AS. De som starter studentbedrift får en verdifull erfaring, der vi i Ungt Entreprenørskap Troms ønsker at flere studenter i Troms og Finnmark skal få tilbud om dette som en del av studiene"
Daglig leder Liv Brandvoll