Frist avvikling av UB


HUSK:

1. Årsrapport
2. Revisjonsberetning
3. Registrer Mentor
4. Avvikle bankkonto
5. Send slettemelding til Brønnøysundregisteret

ungdomsbedrift.no