Kick off UB, Alta vgs. vg1


Kickoff er en idédag hvor vi jobber med kreativitet, idéutvikling og inspirasjon.

Målet er at elevene skal sitte igjen med egne idéer de kan jobbe videre med i Ungdomsbedriftene sine.


Tema:

  • Hva er Ungdomsbedrift
  • Kreativitet og idéutvikling
  • Bærekraft
  • Innovasjon
  • Tips og triks