«Det går mot slutten» - Avvikling av UB


Hvordan avviker vi UB-en? Attester, bankkonto, verdien av UB og fremtiden.


Påmelding via webskjema:

Påmeldingsfrist: 2. mai