Pitchekurs for ungdomsbedrifter


Digitalt pitchekurs for ungdomsbedrifter. Kurs utviklet av UE Troms og Finnmark. Kurset kan være ekstra nyttig for ungdomsbedrifter som skal delta på Gründeridol. Vi går gjennom hvordan man kan bygge en kort presentasjon om sin UB. Oppgaver og materiell til kurset sendes ut til ansvarlig lærer i forkant. Kurset går fra 09:30 - 11:00.

Påmeldingsfrist: 12. november

Temaer i kurset:

  • Presentasjonsteknikk
  • Hva er en god pitch?
  • Førsteinntrykk
  • Stemmekontroll, kroppsspråk, etc