HR-kurs: Folk i fokus


Digitalt HR-kurs utviklet av UE Troms og Finnmark i samarbeid med aktør fra lokalt næringsliv. Kurset kan sendes på storskjerm i klasserommet direkte. Møtelenken kommer etter påmeldingsfristen. Kurset blir tatt opp. Meld interesse hvis du ønsker å få tilsendt opptak. Kurset går fra 10:00 - 11:30.


Påmelding via webskjema: Kommer

Påmeldingsfrist: 30. september

Temaer i kurset

  • Hva er HR?
  • Hvorfor er det viktig?
  • Hva betyr HR for deres UB?
  • Oppgave: Leveregler for deres UB

Oppgaver og materiell sendes ut til ansvalrig lærer i forkant av kurset.