UB-idédag Samisk vgs. Karasjok


Tema:

  • Hva er ungdomsbedrift?
  • Minimumskrav
  • Kreativitet og idéutvikling
  • Øvelser og oppgaver