SMART Sjømat 4.-6. kl. Berlevåg skole


SMART Sjømat 4.-6. kl. Berlevåg skole

I SMART lar vi elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. Slik trenes elevene selv i å formulere spørsmål, søke svar og sette ord på egen læring. Programmet er tverrfaglig og går over tre-fire dager. Det avsluttes med en utstilling. I juryen sitter personer fra lokalt arbeids -og næringsliv.