Innovasjonscamp: Samisk VGS Kautokeino/Karasjok


Innovasjonscamp for utvalgte skoler i regionen. Innovasjonscampen arrangeres i Kautokeino og fungerer som kickoff til UB.

I år gjennomfører vi innovasjonscampen i samarbeid med Ovddos AS og prosjektet Sápmi Business Arena. Sápmi Business Arena er et tiltak som skal bidra til å trigge innovasjon og entreprenørskap i Sápmi og sammen med Ungt Entreprenørskap vil Innovasjonscampen være en kickstart for Sápmi Business Hackathon som fortsetter til dag 2 og 3 med egen påmeldning og program. Les mer: www.sapmibusinessarena.com