Ung Skaperkraft i Nord, Kirkenes


Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark har den store gleden av å invitere skole og næringsliv til en innholdsrik fagdag sammen med oss før sommeren! Hva skal vi gjøre, spør du? Vi skal legge til rette for et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv, der vi fokuserer på elevmedvirkning, erfaringsoverføring, tverrfaglighet i praksis og virkelighetsnær næring.

Bla element 1920x1080

Tema for fagdagene: Bærekraftig utvikling i Nord-Norge med fokus på yrkesfag. Årets tema er bærekraftig utvikling i Nord-Norge med fokus på yrkesfag. Det blir workshop, casèoppgaver, paneldebatt og erfaringsdeling på tvers av skoler og lokalt næringsliv. Vi vil også invitere inn tidligere elever som skal fortelle sin historie.

Påmeldingsfristen er satt til 24. mai. Det vil i år være begrenset med antall plasser på grunn av smittevern. Videre vil vi kun invitere skole og næringsliv fra samme kommune.