Årsmøte UE Finnmark 2021


Årsmøte i UE Finnmark avholdes den 25 mars kl 10.00-12.00

Innkalling og saksliste sendes ut seinest 2 uker for årsmøtet.