Tverrfaglig elevbedrift, 8. trinn på Grønnåsen Skole