Digital Ledersamling, Nord-Norge


Kurs for daglige ledere og styreledere i ungdomsbedriftene.

Tid: 9. november kl. 12.00 - 14:00 og 10. november kl. 08:30 - kl. 16:00

Kurset blir digitalt for hele Troms og Finnmark, og omhandler ulike tema som:

  • Hva er god ledelse?
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikasjon
  • Nettverksbygging
  • Markedsføring
  • Konseptutvikling

Invitasjon kommer på mail. Påmelding skjer via egen påmeldingslenke.