Fagdag "UNG Skaperkraft i Nord", Finnsnes


Velkommen til fagdag «UNG skaperkraft i Nord»!

Ungt Entreprenørskap Troms har den store glede av å invitere akkurat deg til å tilbringe en innholdsrik dag sammen med oss i høst! Hva skal vi gjøre, spør du?

Vi skal legge til rette for et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv. Hva kan vi lære av hverandre, og hvordan kan vi ruste ungdommen til framtidens arbeidsliv?

Det blir workshop, foredrag med årets entreprenørskapslærere 2019, og erfaringsdeling på tvers av skoler, hvor lokalt næringsliv også er invitert. Hvordan skal din skole gå fagfornyelsen i møte? Vi diskuterer viktige temaer som elevmedvirkning, tverrfaglighet i praksis, praktisk og virkelighetsnær læring og bedriftsprogrammer fra Ungt Entreprenørskap.

Dagen er todelt, og deltakerne står fritt til å melde seg på halve eller hele dagen etter hvilke tema de ønsker å delta på. Vi møtes alle til lunsj for nettverksbygging og gode diskusjoner.

Påmelding gjør du via lenken - https://tromsitet.wufoo.com/forms/m12qbyc70lmswb9/

Begrenset antall plasser. Først til mølla!