Innkalling til Årsmøte 2020 i Ungt Entreprenørskap Troms


Vi innkaller herved til Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Troms


Dato: torsdag 23. april 2020
Tid: kl. 1015 – 1200
Sted: Teams (klikk på linken) Bli med i Microsoft Teams-møte

Årsmøtet er Ungt Entreprenørskap Troms’ høyeste organ.
Saksdokumenter sendes årsmøtedelegatene to (2) uker før årsmøtet, samt publiseres på UE Troms nettsider.

Saksliste
- Valg av møteleder og referent
- Valg av to representanter til å underskrive protokollen
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av stemmeberettigede
- Godkjenning av regnskap
- Godkjenning av medlemskontigent
- Valg av revisor og valgkomité
- Valg av representanter til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge
- Godkjennelse av felles plan for sammenslåing
- Godkjennelse av nye vedtekter for Troms og Finnmark
- Valg av 4 styremedlemmer til interimstyret UE Troms og Finnmark
- Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for UE Troms og Finnmark
- Godkjenning- nedleggelse av organisasjon etter sammenslåing
- Valg av avviklingsstyre for UE Troms

Andre saker som medlemmer ønsker å fremme på årsmøte, må meldes innen 15. april 2020.Vel møtt og vennlig hilsen


Ungt Entreprenørskap Troms


Eirik Losnegaard Mevik, Styreleder
Liv Brandvoll, Daglig leder