Årsmelding 2021: Arktis

Se mulighetene - og gjør noe med dem!

- det er definisjonen på entreprenørskap, det!

I Ungt Entreprenørskap jobber vi for at så mange elever og studenter som mulig skal få jobbe med entreprenørskap som metode. Det fremmer den kompetansen og de egenskapene som står seg over tid; 21st Century skills. Du vet-det man spør om på jobbintervjuet; samarbeid, initiativ, kommunikasjon, teknologisk kompetanse, og mye mer. Lære ved å gjøre er nøkkelen- gjennom UE sine programmer må du faktisk prøve dette i det virkelige liv!

I nord har vi et stort fokus på å involvere nærings- og arbeidslivet i alt vi gjør. Det øker læringseffekten, men også fordi det er viktig at vi får vist fram mulighetene i den regionen vi kommer fra- slik at unge får lyst til å bli eller komme tilbake.

Fellesbilde UETF 2021 1

Én ny organisasjon

Ungt Entreprenørskap Troms og Ungt Entreprenørskap Finnmark ble slått sammen til én organisasjon fra og med 01.01.2021. Dette kom som en følge av at Ungt Entreprenørskap Norge bestemte at strukturen i UE skulle følge fylkesstrukturen. UE Troms og UE Finnmark jobbet med den samme forretningsideen, de samme programmene og de samme, regionale problemstillingene. Det gjorde samkjøringsjobben med aktiviteter, utvikling av programmer og effektivisering av det administrative arbeidet i den nye organisasjonen enklere. Kollegiet har blitt større noe som har gjort oss mindre sårbare. Men avstandene er større, og det er tidvis utfordrende. Likevel ser vi at arbeidet vi har lagt ned i 2021 bærer frukter. Vi ser nå en positiv utvikling for antall elever som får gjennomført programmene våre i hele fylket Troms og Finnmark. Og det er vår viktigste jobb!

Et nytt kapittel i Vest-Finnmark

I UE Troms og Finnmark er en viktig del av strategien at vi er lokalisert ute i de forskjellige delene av fylket. Vi ønsker å være tett på lokalsamfunn slik at vi får gode relasjoner til bedrifter, kommuner og skoler i det enkelte område. I tillegg er vi et fylke som har store avstander og mye dårlig vær. Derfor er det et poeng å redusere reisingen gjennom å være til stede lokalt.

Den største organisatoriske endringen i 2021 har vært etableringen av 2 medarbeidere som er lokalisert i henholdsvis Alta og Hammerfest. Ved å ha egne representanter i vest, har vi allerede fått økt oppmerksomhet fra både kommuner og samarbeidspartnere i de aktuelle områdene. Vi ser i tillegg at aktiviteten ute i skolen øker, selv i et utfordrende korona-år!

"Når man forteller andre at man skal lete etter mulighetene i de utfordringene man står i, blir det viktig å gjøre det selv. Å slå sammen UE Troms og UE Finnmark i et år preget av covid har vært krevende. Likevel har vi tatt problemstillingene på strak arm etter hvert som de har kommet. Vi har vært uenige, krangla og blitt enige. Og midt i det hele har alle hatt et fokus på elevaktiviteten i et heftig år, og leverer vekst. Jeg bøyer meg i støvet for en fantastisk gjeng i UE Troms og Finnmark og alt det de har fått til!"
Liv Brandvoll, daglig leder i UETF

Høydepunkter fra året 2021

Fagteam!

Gode kollegaer som man kan spørre og sette felles fokus sammen med, er gull verdt! I 2021 har vi fått på plass team for både grunnskole og videregående. Sammen lager vi felles opplegg som vi så tar med oss ut i våre ansvarsområder. Det høyner kvaliteten på det vi lager, og vi sikrer at elever, kommuner og samarbeidspartnere får gode opplegg som er gjenkjennbar uansett hvor i fylket man er. Vi bruker mer av tiden vår ute i skolen, og mindre tid på planlegging. Det gjør også at vi får en bedre koordinering inn mot UE Norge. Også på ledernivå har man nå blitt et team som jobber godt sammen- det har vært en styrke i et spesielt år.

SMART Sjømat er en suksess i Vest-Finnmark

Høsten 2021 fikk vi opp aktiviteten i Vest-Finnmark, der SMART Sjømat på barneskolen raskt har blitt etterspurt. Vi har fått til et godt samarbeid med Laksens hus både som bedriftsbesøk og jurydeltakelse fra deres side. SMART sjømat er et eksempel på et program som nå gjennomføres i samarbeid med havnæringene i hele fylket, UE Troms og Finnmark har høyest dekningsgrad av alle fylkene på SMART i Norge! Vi har også SMART Miljø, SMART Plast, SMART Energi.

SMART AKG Jury 21 1

Arbeidslivsfag

Vi har stor mangel på kompetanse i nord. Mest av alt har vi behov for yrkesfaglig kompetanse. En av utfordringene er at for få elever velger yrkesfaglig retning. Prosjektet fra Alf til Mester gir ungdomsskoleelever innsikt i ulike yrkesfaglige utdanningsprogram og kjennskap til lokalt arbeids- og næringsliv gjennom elevbedrift i arbeidslivsfag. Vi skal øke interessen for yrkesfagene, samt at vi gir elevene en praktisk pedagogisk ramme der de kan knytte sammen erfaringer ute hos lokale bedrifter med arbeidet i egen bedrift. Prosjektet ble startet i 2021, men videreføres som fokusområde også i 2022.

Senjakonferansen med Harm og Hegseth

Høsten 2021 gikk Senjakonferansen av stabelen for første gang. UETF er en av partnerne i denne konferansen som har som mål å hente gode tanker og ideer fra ungdom på hvordan man skal løse problemene. Temaet var i 2021 godt vertskap. UETF jobbet sammen med ungdom fra Midt-Troms-regionen gjennom programmet innovasjonscamp. Målet var å gi «de voksne» gode tilbakemeldinger på hvordan fremtidige lokale arbeidsgivere, skoler og kommuner kan tilrettelegge for at de skal bli attraktive for ungdom. Ideene var mange og gode, det visste vi. Men her ble ideene til elevene presentert for politikere, ledere og næringsliv, slik at det faktisk kunne bli endring!

Senjakonferansen innovator 21 1

FM og NM for elevbedrifter

Totalt 456 elever deltok på vårt digitale fylkesmesterskap, corona til tross! Det var mange gode bedrifter, og de beste ble sendt videre til norgesmesterskap for elevbedrifter, og der gjorde Troms og Finnmark det skarpt! Playfit EB fra Kvaløysletta Ungdomsskole tok 2. plass i kategorien Beste Sosiale Entreprenør. Healty Fast Food EB fra Finnsnes ungdomsskole tok 2. plass i kategorien "Sunn Mat". Røykfesk EB fra Gryllefjord skole tok førsteplassen samme kategori!

Røykfesk EBproduserer røkt skrei og laks. Fisken kommer direkte fra lokale fiskere i området, samt fra Wilsgård fiskeoppdrett. Tilbakemeldingene på produktene har vært meget gode!

"Det har vært viktig for oss å holde produksjonen lokal, med kortreiste ingredienser. Dette sikrer oss at produktene er naturlige og ikke tilsatt med ekstra kunstige stoffer."
Røykfesk EB, Gryllefjord skole 

Framtidens brobyggere

I månedsskifte september-oktober 2021 gjennomførte vi for første gang et prosjekt med lærerstudentene i Tromsø. Målet er at lærerne skal være kjent med våre metoder når de kommer ut i skolen.Gjennom de to ukene deltok 102 studenter på foredrag, diskusjoner og idémyldring rundt de kulturpedagogiske utfordringene som følger med lærerrollen og bruke vår metode i praksis. Hvordan kan vi sikre at barna lærer det de trenger for å være forberedt på å svare på framtidens problemstillinger? Dette ledet opp til en innovasjonscamp som gikk over tre dager, hvor studentene selv fikk ta tak i en kulturpedagogisk utfordring og utforme et undervisningsprogram de så skulle teste ute i skolen i praksis etterpå.

Laererutdanningen bilder 21 7

Mesterskap for ungdomsbedrifter 

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter gikk av stabelen i februar og mars 2021. Selv om vi er sammenslått har UETF fortsatt med to fylkesmesterskap, og kåring av vinnere fra begge regioner. Begge mesterskapene ble gjennomført digitalt grunnet smittesituasjonen i samfunnet.  Vi feiret ungdomsbedriftene så mye som rammebetingelsene tillot, og hadde på forhånd sendt ut partykit til alle skolene og bestilte inn mat slik at de skulle kose seg så mye som mulig under utdelingen.

Prisen for beste ungdomsbedrift gikk til Lur UB fra Nordkjosbotn VGS, og Chips UB fra Vardø VGS.

Et av skoleårets høydepunkt var da ungdomsbedriften «Gisund Solutions UB» tok 2. plass i NM for ungdomsbedrifter i kategorien «beste yrkesfaglige bedrift». Ungdomsbedriften består av 22 elever fra Senja vgs – naturbruk blå. De har gjennom skoleåret fisket, foredlet og solgt ulike typer ferskfisk og egenprodusert røkelaks. Gisund Solutions UB var som eneste nordnorske prisvinner svært fornøyd med egen innsats og resultat.   

LUR UB
Chips UB
"Vi er stolte ungdommer fra fiskevær som tar vare på tradisjonelle fangst- og produksjonsmetoder. Dette gjør at vi leverer lokal fisk av høy kvalitet til en stor trofast kundegruppe. Gjennom året føler vi at vi har fått god erfaring som vi skal ta med oss videre inn i yrkeslivet."
Isak Tøllefsen (16), daglig leder i Gisund Solutions UB

Ung Skaperkraft i Nord 

Som en del av arbeidet med kompetanseheving blant lærere arrangerte Ungt Entreprenørskap i juni 2021 konferansen Ung Skaperkraft i Nord. Temaet for konferansen var «fremtidens arbeidsliv». Lærere og representanter fra lokalt næringsliv, arbeidsliv og politikk møttes til en dag med inspirerende foredrag, diskusjoner og erfaringsdeling på tvers av næringer. Synliggjøring av kompetansebehov i lokalsamfunnene og bedre samarbeid mellom skoler og næringsliv var et av de største målene med konferansen.


Fremtidens Verdiskapere i Nord 

I september 2021 la Ungt Entreprenørskap ut på en treukers nordnorsk innovasjonsturné fra Mosjøen i sør til Kirkenes i nord-øst for å kickstarte et nytt skoleår med mange fysiske samlinger. Totalt arrangerte vi innovasjonscamper for 1754 elever ved 26 skoler over hele Nord-Norge.  

Innovasjonscamp er et program hvor elever i løpet av en skoledag gruppevis får bryne seg på aktuelle og reelle problemstillinger. De jobber gjennom dagen med kreativ idéutvikling og nye løsninger. Ved slutten av dagen presenterer de løsningene sine for en jury bestående av representanter fra lokal politikk, arbeids- og næringsliv. På hver skole ble det kåret en vinneridé som gikk videre til en nordnorsk superfinale i forbindelse med Arctic Innovation Week i oktober 2021.  

Innovasjonscamp Langnes elev 21
Innovasjonscamp Langnes laerer 21

Matuka 2021

Skal styrke rekrutteringen til restaurant- og matfagslinjer, til matfagsbransjen, samt øke antallet Ungdomsbedrifter innen restaurant- og matfag, kokk –og servitør på de videregående skolene i Finnmark. Matprosjektet setter fokus på innovasjon og kreativitet ved bruk av lokale råvarer og er et samarbeid med lokale matleverandører, Vår Energi og UE Troms og Finnmark.

Fire Ungdomsbedrifter med 16 elever fra restaurant –og matfag, og kokk –og servitør fra Hammerfest, Alta og Kirkenes vgs. møttes i Kirkenes for å delta på Matuka 9.-12. nov. 2021, del 1 av matprosjektets 3 deler. Her tryllet de fram gastronomiske smaksopplevelser basert på lokale råvarer og produkter. FraNord UB, Kirkenes vgs. vant kokkekampen under Matuka 2021. Kokkecamp som skulle gått av stabelen i region Troms ble utsatt grunnet coronarestriksjoner.

Fra Nord UB Vinner matuka 2021

Gründeridol 2021

I løpet av høsten etablerer hundrevis av elever på videregående skoler i Troms og Finnmark Ungdomsbedrifter (UB). De jobber hardt for å få sine bedrifter på beina. Gründeridol er en pitchekonkurranse for alle UB i fylket som arrangeres rett før jul. Grunderidol gir ungdomsbedriftene en arena hvor de kan få tilbakemeldinger og råd fra næringslivet, samt å utvide deres nettverk og gi dem øvelse i å selge sin egen forretningsidé. Dette er verdifull tilbakemelding som påvirker veien videre til bedriftene. Hele 67 ungdomsbedrifter fordelt Harstad, Tromsø, Alta og Vadsø deltok.

Grunderidol bilde 21 17
"Ungt Entreprenørskap har som mål at elevene skal lære ved å gjøre. Ved å koble skole og næringsliv sammen i slike læringsarenaer skaper vi realistiske scenarioer som elevene selv føler viktigheten av. Det er også viktig at de får eierskap til arbeidet sitt tidlig, og det ser vi virkelig gjennom en konkurranse som Gründeridol."
Trine Hogseth, Rådgiver UETF

Eksisterende og nye samarbeidspartnere

Vi er utrolig glade for at samarbeidspartnerne har stått sammen med oss i et utfordrende år, og bidratt til mange gode opplevelser ute i skolen, koronaen til tross. Aldri har vel deres støtte vært så viktig- både for UE, men ikke minst for barn og unge.

Vi har også fått med oss noen flere kommuner i løpet av året, og flere skal det bli. Hjertelig velkommen til Nordreisa, Karlsøy, Salangen, Balsfjord, Båtsfjord og Nordkapp kommune! I tillegg har det vært jobbet med å få på plass nye samarbeidspartnere ila 2021, som starter opp i 2022. Et godt eksempel på dette er havbruksnæringa i Sør-Troms. Vi gleder oss til veien videre!

Portrettbilde Liv 23
Liv Brandvoll
Daglig leder UE Arktis
Portrettbilde Robert 23
Robert Lundgren
Nestleder