Årsmelding 2023: Arktis

2023: Året for nye horisonter

Endelig et vanlig år! I 2023 fikk vi gjennomført det vi planla. Vi har fått satt i gang flere nye initiativ som den nye strategien til Ungt Entreprenørskap setter fokus på, og som vi som bor lengst nord trenger aller mest!

2023 er året da vi endelig kom oss i gang med entreprenørskap i høyere utdanning gjennom en viktig avtale med UiT Norges Arktiske Universitet. Vi har gjennom det første året hatt med mer enn 700 studenter i våre programmer. Med overgangen til Arktis har vi også hatt entreprenørskapsuke på Svalbard for aller første gang - en milepæl som markerer UE Arktis utvidede geografiske tilstedeværelse. For første gang gjennomførte vi Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter samlet i Tromsø. På den nasjonale arenaen utmerket ungdommene fra Troms og Finnmark seg med tre gullmedaljer under Norgesmesterskapet for Ungdomsbedrifter, og fem pallplasseringer til sammen. Internt utviklet vi oss også. Med tre nye medarbeidere ansatt i 2023 fortsetter UE Arktis å styrke vår interne kompetanse, spesielt på den pedagogiske siden. Dette markerer enda et punkt hvor vi som organisasjon er i kontinuerlig endring.

2023 har vært et år der vi har tilpasset oss en ny normal og aktivt formet veien fremover gjennom nye initiativer og samarbeid. Resultatet var et lærerikt år hvor UE brøt ny grunn og leverte gode svært gode tall.

Velkommen Ungt Entreprenørskap Arktis

I 2021 tok Ungt Entreprenørskap Troms og Ungt Entreprenørskap Finnmark et historisk skritt ved å slå seg sammen til én organisasjon. En endring som reflekterte både en regional og strategisk utvikling. Denne sammenslåingen, som var et direkte svar på den tidligere fylkessammenslåingen, har ikke bare økt vår rekkevidde blant elever i nord, men også styrket vår evne til å møte de unges behov på en mer helhetlig måte. I 2023, med den kommende oppsplittingen av fylkene etter nyttår, oppsto det spørsmål om fremtiden til UE Troms og Finnmark. Det var med stor entusiasme og etter nøye vurdering at vårt styre besluttet å opprettholde en enhetlig organisasjon; nå under det nye og inkluderende navnet Ungt Entreprenørskap Arktis. Denne navneendringen markerer ikke bare vår geografiske tilknytning, men også vår forpliktelse til å utvide vår virksomhet, inkludert for elever og studenter på Svalbard.

Det nye kapittelet for UE Arktis representerer en fornyet innsats for å være en drivkraft for entreprenørskap i nord, og en sterkere partner for unge mennesker i utviklingen av deres entreprenørielle ferdigheter og en bærekraftig fremtid. Med dette framskrittet ser vi frem til å fortsette vårt arbeid med å tilby inspirerende programmer og arrangementer som vil forme barn og unge i nord, og utruste dem for å møte morgendagens utfordringer.

"Vi vil støtte en bevegelse for innovasjon og entreprenørskap i hele Arktis og gi alle unge her muligheten til å vokse, utfolde seg og skape en spennende fremtid. Under det nye navnet ser vi frem til å bli en enda sterkere drivkraft for entreprenørskap i nord!"
Liv Brandvoll, Daglig leder i UE Arktis

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Fra 2023, tar Ungt Entreprenørskap (UE) et betydelig skritt fremover i sitt engasjement for å inspirere til nyskaping og verdiskaping i Nord-Norge, utvidet til å omfatte studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet. Dette nye samarbeidet strekker seg til 2025, og vil integrere UE's kjerneprogrammer som Innovasjonscamp, Studentbedrift, og Innovasjon i praksis, direkte inn i studentenes læringserfaring ved UiT.

Det første prosjektet under denne avtalen ble utført i uke 3. 250 sykepleierstudenter over fire UiT-campus i Tromsø, Harstad, Narvik, og Hammerfest deltok i en uke med innovasjonscamper. Disse studentene tok utfordringer knyttet til helselogistikk og jobbet frem innovative løsninger med et særlig fokus på velferdsteknologi og effektivisering av oppgavefordeling, understøttet av KS og relevante kommuner.

Et annet område i satsningen angår Studentbedrift og instrumentell entreprenørskapskompetanse. I 2023 var det 18 studenter som valgte å drive en studentbedrift. Én av disse bedriftene, Gearchecker SB, kom seg hele veien til Norgesmesterskap for studentbedrifter hvor de gjorde en god innsats i en rekke priskategorier. Bedriften har siden gått videre til å etablere aksjeselskap.

RMK 21066 Foto Linus Hildung

Nord-Norges største Fylkesmesterskap

I mars 2023 ble nærmere 400 videregåendeelever fra hele fylket samlet under ett og samme tak for å delta i Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter. Denne sammenkomsten, som tidligere har vært delt eller digital på grunn av pandemien, viste seg å være en kraftfull manifestasjon av ung entreprenørskapsånd.

Jekta Storsenter pulserte av kreativitet og entreprenørskap da elevene sto på stand, delte sine visjoner og konkurrerte om juryens gunst i ulike priskategorier. Arrangementet ble en ekstraordinær plattform for læring og inspirasjon. Elevene viste ikke bare frem sine prosjekter, men fikk også verdifull innsikt fra hverandre. Høydepunktet ved det samlede arrangementet var den mangfoldige utstillingen av ungdomsbedrifter som spente fra medietjenester til bærekraftige løsninger, som bærekraftige sugerør. Dette vitnet om en dyp forståelse og engasjement for både entreprenørskap og samfunnsansvar blant de unge deltakerne.

Fylkesmesterskapet var uten tvil en stor suksess, og dette ble ytterligere bekreftet under den spennende prisutdelingen. Med 63 bedrifter påmeldt i 17 ulike kategorier var konkurransen sterk. Til slutt var det Fruktose UB fra Vadsø videregående skole som stakk av med tittelen som Beste Ungdomsbedrift, tett fulgt av RE UB fra samme skole og Alta Suvenir fra Alta videregående skole. Disse prestasjonene i samarbeid med Innovasjon Norge Arktis, illustrerer ikke bare talentet og innovasjonen som finnes blant unge i regionen, men også det sterke fundamentet for fremtidig vekst og utvikling innen ungdomsbedrifter i Arktis.

Fylkesmesterskap UB Fylkesmesse 23 169

Svalbardprosjektet: Hva skal vi leve av etter kullet?

Med stengningen av Gruve 7 i 2025, markerer Svalbard slutten på en æra og åpner døren for nye muligheter. Dette historiske vendepunktet har ført til essensielle spørsmål om øyas fremtidige livsgrunnlag. I en innsats for å utforske disse mulighetene, samarbeidet vi med Svalbards miljøvernfond for å arrangere et prosjekt med 200 elever fra Longyearbyen Skole og den videregående avdelingen. Målet var å utfordre unge sinn til å tenke kreativt om Svalbards fremtid uten kullindustrien.

Deltakende elever mottok reelle problemstillinger fra lokale stakeholdere som er dypt investert i Svalbards bærekraftige utvikling, inkludert LNS Spitsbergen, Longyearbyen lokalstyre, Hurtigruten Svalbard, Store Norske, Norsk Polarinstitutt, KSAT - Kongsberg Satellite Services, og Telenor Svalbard. Dette initiativet frembrakte en rekke innovative løsninger og ble presentert under en skolemesse. Små- og mellomtrinnselever delte modeller og prototyper, ungdomstrinnselever lanserte bærekraftige elevbedrifter, mens videregåendeelever imponerte med sine casepresentasjoner.

Resultatene fra dette prosjektet var ikke bare et vitnesbyrd om ungdommens kreativitet og innovasjonsevne, men også et klart signal om den unge generasjonens vilje til å bidra til en bærekraftig fremtid for Svalbard. Engasjementet og de fremlagte løsningene har styrket vår tro på at Svalbard har en lys fremtid preget av innovasjon og bærekraft. Vi ser frem til å returnere i 2025 for å videreføre arbeidet med disse lovende ideene, og fortsette å utforske nye veier for Svalbards utvikling i fremtiden.

Historieprosjekt førte til historisk dekningsgrad i Sør-Troms

Ungdomsskolene i Harstad og Kvæfjord kommuner startet året med en fullpakket entreprenørskapsuke viet til "Nasjonaljubileet i Norge i 1000 år", med Tore Hunds rike som markeringssentrum for 2023. Elever fra fem lokale skoler - Kila Skole, Hagebyen ungdomsskole, Seljestad Ungdomsskole, Øyriket oppvekstsenter og Borkenes Skole - engasjerte seg i dette unike programmet. Elevene ble utfordret til å skape elevbedrifter som speilet både lokalhistorien og FNs bærekraftsmål. En utfordring de tok imot med åpne armer og innovative ideer.

Hovedmålet for uken var å utvikle kreative løsninger som adresserte lokale problemer, og resultatet var nye, spennende prototyper eller produkter. Elevene utviklet egne forretningsplaner, dykket ned i kreative løsningsforslag og samarbeidet tett for å bringe sine ideer til virkelighet. Uken ble avrundet med en skolemesse hvor de unge entreprenørene presenterte sine prosjekter for en jury, med høydepunktet i en superfinale som ble holdt på Harstad Makers.

Det totale antall elever fra dette prosjektet var 312. I tillegg til et tverrfaglig prosjekt på Ibestad Skole om Livet på havet (29 elever) og elevbedrifter på Gratangsbotn skole (26 elever) hadde Sør-Troms totalt 367 elever i elevbedrift ila. skoleåret 2022-2023. Dette resulterte i at dekningsgraden for elevbedrift i Sør-Troms var på hele 93% i skoleåret 2022-2023. Prosjektet i Sør-Troms ble en knallsuksess og videreføres til 2024.

Trippel Norgesmester i Ungdomsbedrift

Årets Nasjonale Mesterskap i ungdomsbedrift ble en arena hvor ungdomsbedriftene fra Troms og Finnmark virkelig fikk skinne, og demonstrerte en imponerende kombinasjon av bærekraft, innovasjon og kreativitet. Med fem medaljer sikret til Troms og Finnmark, understreker disse unge entreprenørene at alder ikke er en begrensning for innovasjon og kreativitet.

  • Skagenjentan UB fra Vardø videregående skole stod i en klasse for seg selv ved å vinne dobbelt gull i kategoriene "Beste yrkesfaglige bedrift" og for "Jord-Fjord-Bord"-prisen. Deres unike satsing på luksuriøs krabbekraft, utviklet fra lokale råvarer, ikke bare viste deres lidenskap og dedikasjon, men også deres evne til å omsette lokale ressurser til prisvinnende produkter.
  • RE UB fra Vadsø videregående skole demonstrerte sin forpliktelse til bærekraft gjennom sin gjenvinning av glass, en innsats som ble belønnet med en bronsemedalje i kategorien "Beste regnskap".
  • Fruktose UB, også fra Vadsø videregående skole, beviste sin unikhet i markedet med sitt bærekraftige alternativ til tradisjonelt usunt godteri Bedriften ble belønnet med en sølvmedalje i "Beste ungdomsbedrift" og en tredjeplass i "Beste markedsføring".
  • Nordic Salt UB fra Heggen videregående skole skilte seg ut med sin beste videopitch, og vant gull for sin effektive kommunikasjon og sterke merkevareidentitet rundt deres lokalproduserte havsalt.

Samlet sett viser disse prestasjonene at ungdomsbedriftene fra Troms og Finnmark er ledende innen innovasjon, bærekraft og kreativitet på nasjonalt nivå. De fortsetter å sette standarden for fremtidige generasjoner av unge entreprenører fra Nord.

Skagenjentan UB 1 min

Fra UB til AS: KeepIt Nordic

Entreprenørskap virker, og i 2023 så vi flere suksesshistorier fra ungdomsbedrifter som eksemplifiserte dette. KeepIt UB var en av ungdomsbedriftene ved Heggen videregående skole i Harstad som deltok på Fylkesmesterskapet i 2022, hvor de tok hjem mange priser. Bedriftens produkt var et oppbevaringsbånd til bruk under blant annet trening. Ett år senere i 2023 fikk vi gladnyheten om at KeepIt UB var blitt til KeepIt Nordic AS.

"Etter et utrolig lærerikt år sammen, var tiden inne for å avvikle ungdomsbedriftene da skoleåret var slutt. For oss derimot, ønsket vi å fortsette. Vi hadde sett hvor stort potensiale vår idé hadde, og alle fire jentene hadde motivasjon til å videreutvikle oss og å få til enda mer i framtiden. Derfor valgte vi å beholde bedriften vår, og etterhvert ta det neste steget mot å bli et AS. Her er vi nå. Selvom vi har vært gjennom mye sammen, både oppturer og nedturer, er reisen vår såvidt startet. Vi har enda mye igjen å lære, og er villig til å ta sjansen på å satse på vår idé!"
Fra hjemmesiden til KeepIt Nordic AS.
Elevbedrift Fylkesmesterskap pa vitensenteret 23 3 min

Fylkesmesterskap for Elevbedrifter 2023 - Samlet for første gang

Fylkesmesterskapet for Elevbedrifter møtte en historisk milepæl våren 2023. Mesterskapet hadde deltagende elever fra både Troms og Finnmark fylke, og inkluderte elevbedrifter fra et bredt spekter av kommuner, inkludert Ibestad, Tromsø, Alta, Dyrøy, og Balsfjord. Dette viser et fantastisk mangfold og samhold blant elevbedriftene i regionen.

YOGGI EB fra Laksvatn Oppvekstsenter i Balsfjord kommune ble kåret til den beste elevbedriften i Troms og Finnmark. Disse innovative elevene tok initiativ til å skape en bedrift som leverer akkurat de aktivitetene barn og unge ønsker seg i deres egen kommune. Deres engasjement og kreative tilnærming gjennom hele skoleåret kulminerte i en vel fortjent førsteplass under Fylkesmesterskapet for Elevbedrifter, avholdt på Nordnorsk vitensenter i Tromsø.

ØkonoMIN: UE Arktis i førersetet på fremtidens økonomiundervisning

Mandag 23. oktober markerte en milepæl for Ungt Entreprenørskap Norge med lanseringen av det nye økonomiprogrammet for videregående skoler, ØkonoMIN, i samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN. Elevene på Ishavsbyen Vgs. i Tromsø ble blant de første i Norge til å teste det nye programmet som ble lansert samtidig i Tromsø, Bodø, og Trondheim.

Dette programmet tar sikte på å utruste elever med nødvendig kunnskap og verktøy for å navigere i personlig økonomi, inkludert forbruk, sparing, låneopptak, renter, budsjett, på en engasjerende og inspirerende måte.

Programmet skiller seg ut ved å tilby en praktisk tilnærming til læring om økonomi. Gjennom bruk av en interaktiv app får elevene utforske konsekvensene av økonomiske valg ved å opprette og forvalte personlige budsjetter, med mål om å oppnå økonomisk stabilitet nok til å investere i egen bolig. ØkonoMIN oppmuntrer til refleksjon og diskusjon om personlig økonomi, livsstil og forbruksvalg. Programmet er designet for å hjelpe elever å oppnå balanse i sine budsjetter og realisere sine boligdrømmer innenfor en realistisk tidsramme.

Innføringen av ØkonoMIN styrker også læreplanmålene i fag som samfunnskunnskap og matematikk ved å knytte teoretisk kunnskap til praktisk livsmestring, samt forbereder ungdom på å ta informerte økonomiske valg i voksenlivet. Dette programmet representerer et viktig skritt fremover i utdanningen om personlig økonomi for ungdom og bidrar til å forberede dem for en trygg økonomisk fremtid.

Nye horisonter

I 2023 tok vi i Ungt Entreprenørskap Arktis viktige skritt for å forankre, forbedre og utvide tilbudet vårt til barn og unge: Fra nye satsningsområder i høyere utdanning, til nye programmer, til nye geografiske milepæler på Svalbard.

Effekten er at veien videre bærer preg av at flere og flere ser verdien i samfunnsoppdraget til Ungt Entreprenørskap. I tillegg gir suksessen fra prosjektene våre oss tillit til at vi har funnet en formel som fungerer for oss, for eleve og studentene vi møter og for våre mange samarbeidspartnere. Tallene taler for seg selv og vi går nok et svært godt 2024 i møte.


Portrettbilde Liv 23
Liv Brandvoll
Daglig leder UE Arktis
Portrettbilde Robert 23
Robert Lundgren
Nestleder