Antall skoler med entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap tilbyr entreprenørskap over hele landet, og mange skoler har gjennom mange år tatt i mot rådgivning og trening. Sist skoleår talte vi opp aktivitet på hele 1500 skoler og institusjoner fordelt på fylkene som illustrert under

Antall skoler 2018 2019
Tabell antall skoler 2018 2019