Velkommen til årsmøte i UE Viken

Sted: Teams – lenke sendes ut i forkant

kl. 15:00 - 17:00 Velkommen til årsmøte, og resultater 2022 V/ Petter Skotland

Saksliste årsmøte

 • Sak 1 Åpning/konstituering
 • Godkjenning av innkalling.
  • Valg av møteleder.
  • Valg av referent.
  • Valg av to til å underskrive protokoll
  • Godkjenning av stemmeberettigede
 • Sak 2
  • Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2022
 • Sak 3
  • Avvikling av UE Viken og opprettelse av UE Akershus, UE Buskerud og UE Østfold
   • Det foreslås at årsmøtet i UE Viken treffer følgende beslutninger:
    Årsmøtet godkjenner plan for oppdeling datert 16.02.23 av UE Viken.
    Årsmøtet godkjenner stiftelsesdokument med vedtekter til UE Akershus, UE Buskerud og UE Østfold.
    Styret i UE Viken er stiftere av UE Akershus, UE Buskerud og UE Østfold og signerer stiftelsesdokumentet.
    Som stiftere velger styret i UE Viken minst tre medlemmer til interimsstyrene for hhv. UE Akershus, UE Buskerud og UE Østfold.
    Som stiftere velger styret i UE Viken tre medlemmer til valgkomiteen for hhv. UE Akershus, UE Buskerud og UE Østfold.
    UE Viken slettes etter oppdelingen.
    Valg av avviklingsstyre for UE Viken.
 • Sak 4
  • Valg av representant/er til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Norge
 • Sak 5
  • Kontingent 2023

Vel møtt! Ved spørsmål, ta kontakt med Petter Skotland.