Veien videre med entreprenørskap

Veien videre med entreprenorskap og business article

Erik hadde entreprenørskap, markedsføring og ledelse og økonomistyring under sitt andre år på Sandvika vgs. Ungdomsbedriften han og fire venner opprettet gikk under navnet “Cibus UB” og vant flere priser under konkurranser som Akershusmesterskap og Gründerexpo.

Erik og Magnus har holdt kontakten og litt over 1 år senere skulle Erik ha et friår og Magnus hadde søkt seg til et internship hos et rekrutteringsbyrå kalt “Ethan Partners”. Det var naturlig for Magnus å anbefale Erik til en posisjon hos selskapet da de fortalte at de så etter flere søkere.

Erik vant blant annet 1. plass i kategorien “Beste selger” under Gründerexpo 2017 og vant dermed en plass på konferansen “Next Generation Leaders 2017” i Canada. På denne konferansen møter man andre likesinnede fra hele verden. Under Eriks opphold møtte han blant annet Magnus Tuse Hansen fra Danmark. De endte opp i samme gruppe og vant “Best Pitch” på den siste dagen av den ukelange konferansen.EErik jobber nå som “Junior Analyst” og hjelper å rekruttere ledere og kompetente kandidater til C-level executive (CEO/Adm. dir., etc) roller i selskaper verden rundt.

"Jeg er veldig glad for mitt år med entreprenørskap og ungdomsbedrift. Det er en bra måte å lære på og man utvikler seg veldig mye på det ene året. I tillegg hadde jeg aldri møtt Magnus og andre venner og kontakter som har vært svært viktig for å skaffe seg nye spennende muligheter om jeg ikke hadde hatt entreprenørskap og ungdomsbedrift."
Erik Dal, Junior Analyst og tidligere UB-elev