Veien videre etter studentbedrift

FMSB2023

På denne siden finner du en oversikt over de ulike ressursene du som ung gründer har i vårt fylke. Det er ikke en fullstendig liste, og vil oppdateres - gjør egne søk også . For å komme i gang har vi lagt ved en mini-ordbok som kan hjelpe deg i dine søk.

Inkubator: En inkubator er en organisasjon som tilrettelegger ressurser til ulike startups, gründere og virksomheter som forsøker å etablere en ny kommersiell satsning. En inkubator kan for eksempel tilby kontorfasiliteter, administrative tjenester, rådgivning, hjelp til nettverksbygging og hjelp til å få tak i finansiell bistand.

Akseleratorprogram: Et akseleratorprogram er et program for oppstartsbedrifter, som har som hovedmål å lære bedriftene å konkurrere og vokse i moderne markeder. Et akseleratorprogram kan variere i lengde, men varer typisk sett 6-12 måneder, hvor deltagerne deltar på kurs, workshops, fundraiser-events og andre arenaer som forbereder dem til å sette sin idé til livs.

Fond: Et fond er en investeringsportefølje der midlene kan kommer fra private eller offentlige kilder. Det finnes ulike entreprenørskaps- og venturekapitalfond som gründere kan søke støtte fra for å realisere sine idéer.

Næringshage: Næringshager er institusjoner som samler næringslivsressursene i lokalområder på én plass. Dette sikrer at gründere og oppstartsbedrifter kan samhandle, samarbeide og lære av etablerte aktører. Hovedmålet med næringshageprogrammet er å bidra til innovasjon, utviklingsrom i allerede eksisterende bedrifter og oppstart av nye bedrifter, med fokus på distriktene rundt om i landet.

StartUp Viken

StartUp Viken er et tilbud for alle som ønsker å etablere egen bedrift i Viken. Alle etablererkontoene i regionen tilbyr individuell veiledning og ulike typer kurs for gründere. De aller fleste tjenestene er gratis. Mer informasjon finner du sidene til hvert enkelt etablererkontor i de ulike regionene.

Gründerboost

Gründerboost er en gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med å etablere egen bedrift. Her får du veiledning, kunnskapstilførsel og mulighet for å bygge nettverk med andre som ønsker å starte egen bedrift.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har eget kontor i Drammen! Innovasjon Norge skal bidra til vekst i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Innovasjon Norge har egne programmer for oppstartsbedrifter, bedrifter som ønsker bistand til å satse internasjonalt, bedrifter med høyt fokus på innovasjon og utvikling, og for landbruksbedrifter.

Drammen Works

Er du en gründer eller driver en startup i vekst? Med medlemskap i Drammen Works kan du skaffe deg et verdifullt nettverk, og jobbe i kontorfasiliteter med andre ambisiøse mennesker. Medlemskap passer både for bedrifter som er nystartet og startups med ambisjoner om vekst.