Veien videre etter Studentbedrift

FMSB2023

På denne siden finner du en oversikt over de ulike ressursene du som ung gründer har i vårt fylke. Det er ikke en fullstendig liste, og den vil oppdateres regelmessig når nye tilbud oppstår. For å komme i gang har vi lagt ved en mini-ordbok som kan hjelpe deg å navigere denne siden mer effektivt:

Inkubator: En inkubator er en organisasjon som tilrettelegger ressurser til ulike startups, gründere og virksomheter som forsøker å etablere en ny kommersiell satsning. En inkubator kan for eksempel tilby kontorfasiliteter, administrative tjenester, rådgivning, hjelp til nettverksbygging og hjelp til å få tak i finansiell bistand.

Akseleratorprogram: Et akseleratorprogram er et program for oppstartsbedrifter, som har som hovedmål å lære bedriftene å konkurrere og vokse i moderne markeder. Et akseleratorprogram kan variere i lengde, men varer typisk sett 6-12 måneder, hvor deltagerne deltar på kurs, workshops, fundraiser-events og andre arenaer som forbereder dem til å sette sin idé til livs.

Fond: Et fond er en investeringsportefølje der midlene kan kommer fra private eller offentlige kilder. Det finnes ulike entreprenørskaps- og venturekapitalfond som gründere kan søke støtte fra for å realisere sine idéer.

Næringshage: Næringshager er institusjoner som samler næringslivsressursene i lokalområder på én plass. Dette sikrer at gründere og oppstartsbedrifter kan samhandle, samarbeide og lære av etablerte aktører. Hovedmålet med næringshageprogrammet er å bidra til innovasjon, utviklingsrom i allerede eksisterende bedrifter og oppstart av nye bedrifter, med fokus på distriktene rundt om i landet.


Business Jessheim

Et fellesskap for nyskaping og lønnsomhet. Business Jessheim er et fellesskap for nyskapning på Øvre Romerike som drives av Ullensaker kommune. Hos oss kan du leie kontorplass, utvide nettverket ditt og finne folk med riktig kompetanse om det er noe du lurer på!

Business Lillestrøm

Bli med i vårt levende gründermiljø. Vi har plass til flere oppstartsbedrifter og gründere. Erfaring viser at de fleste nyetablerere trenger hjelp til å bygge nettverk, øke kunnskap og ikke minst har de behov for et sted å være. Business Lillestrøm er et gründerhus for oppstartsselskaper i vår region. Her kan du ta del i et spennende fellesskap hvor nettverksbygging og kompetansedeling står sentralt.

Bærum Næringsråd

Bærum næringsråd er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet. Hovedmålene er å tilrettelegge for best mulige rammebetingelser, stimulere til innovasjon og nyetableringer og være en plattform for faglig og sosialt nettverk.

Inkubator Ås

Aggrators misjon er å skape verdi i selskaper som utvikler løsninger for en renere, bedre verden. For at ditt selskap skal utvikle seg raskest mulig, benytter vi lean prinsipper og fokuserer på å gjøre de viktigste avklaringene først. Aggrator er del av SIVA’s nasjonale inkubatorprogram, og forskings/innovasjonsmiljøet på Campus Ås sammen med NMBU, NIBIO, NOFIMA og Veterinærinstituttet. Partnerne i Aggrator har erfaring fra etablerte bedrifter, og har selv bygget gründerselskaper og hentet inn kapital. Vi jobber tett med et nettverk av over 30 mentorer med bred kompetanse og nettverk.

Innovasjon Gardermoen

Innovasjon Gardermoen - Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen! Vi arbeider for økt verdiskapning i medlemsbedriftene og utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kompetanse, kapital og nettverk. Sammen tenker vi større. Vi gir lokale ideer globale muligheter.

Re Gründerhus

RE Gründerhus skal bidra, der vi kan, for at dagens oppstartsbedrifter blir morgendagens hjørnesteinsbedrifter.

Vi er gründerens sted for nyetablering i regionen, samt at vi er det nasjonale kontaktsenteret for nyskapning/gründerskap innen sirkulær økonomi.

Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi skape et internasjonalt tyngdepunkt for nyskapning innen sirkulær økonomi.

StartUp Viken

StartUp Viken er et tilbud for alle som ønsker å etablere egen bedrift i Viken. Alle etablererkontoene i regionen tilbyr individuell veiledning og ulike typer kurs for gründere. De aller fleste tjenestene er gratis. Mer informasjon finner du sidene til hvert enkelt etablererkontor i de ulike regionene.