Beste Entreprenørskapsskole i Viken 2021

Beste Entreprenørskapsskole i Viken 2021

Blue focus

Bruk av entreprenørskap som metode i utdanningsløpet er viktig både som pedagogisk verktøy i undervisningen og for skolene som utviklingsaktører. For å løfte frem skoler som systematisk bruker entreprenørskap som metode deler Viken FK i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Viken ut prisen for Beste Entreprenørskapsskole i Viken. Målet er å løfte frem de gode eksemplene og inspirere andre skoler til å styrke satsingen på entreprenørskap. Skoler i hele utdanningsløpet kan nomineres til prisen.

Kriterier for prisen:

1. Forankring av entreprenørskap i skolens virksomhetsplan
2. Skolen har gjennomført/deltatt på entreprenørskapsaktiviteter for flere årstrinn
3. Skolen tilbyr kompetanseheving av skolens ansatte innen entreprenørskap
4. Skolen har samarbeid med eksterne aktører i entreprenørskapsarbeidet. Det kan være: lokalt arbeids-/og næringsliv, organisasjoner, andre skoleslag.

Skoler som ønsker å delta i kåringen sender inn beskrivelse av eget arbeid ved å fylle ut vedlagte skjema til viken@ue.no. Frist for innsending er 17. mars.
Prisen på kr 50 000 vil bli delt ut på Fylkestinget i Vikens møte i juni.