7. klassingene i Lørenskog kommune er "SMARTe"!

DSC03607

De siste to ukene har fem av åtte barneskoler i Lørenskog kommune deltatt på UE-programmet SMART, hvor elevene har utviklet nye løsninger på utfordringer de har møtt på i sin egen hverdag. 7. trinn på Luhr skole fikk i går besøk av selveste ordføreren og skolesjefen, som er meget imponerte over hva elevene har fått til.

"Vi skal skape morgendagens samfunn etter at oljen tar slutt. Og det er her vi må begynne."
Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog kommune

Det var mange spente 7. klassinger som sto klare da juryen ankom Luhr barneskole i Lørenskog en solfylt torsdag i februar. Og juryens oppgave? Å kåre de tre mest spennende løsningene som skal delta på fylkesfinalen i SMART i juni. Det var ingen enkel oppgave, og elevene presenterte alt fra alarmer i sykkelen som uler ved tyveri og armbånd som vekker deg med vibrasjon i stedet for lyd, til grønne reflekser som skal vise om barnet er på vei hjem og en maskin som kan krympe og forstørre klær.

Camilla Sandstrøm Mathiassen er skolesjef i Lørenskog kommune, og har vært en stor bidragsyter til at flere skoler nå gjennomfører SMART i Lørenskog.

- Vi er avhengige av å skape kreativitet og innovative fremtidsborgere. Dette ligger akkurat konseptet til den nye læreplanen og den overordnede delen, og hvordan det skal stimulere til kreativitet og elevaktivitet.

Rektor på Luhr barneskole, Leif Arne Eggen, setter pris på å se at elevene får trene på kreativitet på en morsom måte. Han var også en del av juryen, og har en klar oppfordring til andre skoler.

- Alle skoler burde være med på dette. Det gir masse, og det er et bra opplegg. Det er midt i fagfornyelsen og en ny type elevrolle som vi jobber med nå. Så dette er noe alle skoler bør være med på.

Ordfører Ragnhild Bergheim er heller ikke i tvil.

- Vi skal skape morgendagens samfunn etter at oljen tar slutt. Og det er her vi må begynne.