Innovasjonscamp i Bærum


I uke 10 gjennomføres Innovasjonscamper for alle ungdomsskolenes 8. trinn i Bærum. Oppdragsgiver er Bærum kommune.

Kommunefinale er 21. mars, Kunnskapssenteret i Sandvika.

IMG 2759
John Obstfelder
Markedssjef / Seniorrådgiver grunnskole og høyere utdanning