Elevbedrift kurs for lærere i Arbeidslivsfag, tema Eksamen.


Et eksklusivt kurs for lærere i Arbeidslivafag som sammen skal jobbe målrettet mot egen fagplan og eksamen for elever i faget. Kurset er del2 for Arbeidslivsfag og er et tilbud til alle lærere i ungdomsskolen i Viken som har gjennomgått del1 (21.09.23).

Tid: 18.januar 2024 kl. 09:00 til 15:00
Sted: Schweigaardsgate 12 (5. etasje) i Galleri Oslo over bussterminalen
Kursholdere: John Obstfelder og Ann-Christin Holtet, Ungt Entreprenørskap Akershus

Ann Christin small
Ann-Christin Holtet
Seniorrådgiver grunnskole