Fylkesmesterskap for Elevbedrifter, Buskerud


Header FM EB Small


Velkommen til Buskerud sitt første Fylkesmesterskap for Elevbedrifter. Her deltar det elever fra ungdomsskoler i hele Buskerud, som har etablert elevbedrift i løpet av skoleåret. I år gjennomføres det i Strømsø gymsal, Drammen. Sett av hele dagen. Mer info kommer