Propelljakt for UB - Drammensregionen 1, Buskerud


I samarbeid med DNB arrangerer vi Propelljakt for Ungdomsbedrifter fra de videregående skolene i Drammensregionen. På propelljakten vil elevene møte en jury fra næringslivet. Det er satt av 15 minutter til hver ungdomsbedrift, hvor de har maks 5 minutter til å pitche (presentere) sin idé og behov for startkapital. Resterende tid brukes på spørsmål, tilbakemeldinger og råd fra juryen. Juryen plukker ut noen ungdomsbedrifter som får en propell (=pengestøtte).

Kriterier:

  1. Vise engasjement, drivkraft og gjennomføringsevne
  2. Vise et tydelig behov og plan for hva propellen skal brukes til
  3. Vise potensial for verdiskaping og at midlene vil utløse gode krefter

Ungdomsbedriften kan bruke PowerPoint, skisser og ev prototype i sin presentasjon.

NB! Det er viktig at ungdomsbedriften i sin pitch forklarer hva propellen skal brukes til. Propellen kan kun brukes for å dekke utviklingskostnader. Det er med andre ord ikke mulig å få midler til innkjøp av produkter for videresalg eller andre driftskostnader.

Vi har tre alternative datoer hos DNB - det er 27.10, 01.11 eller 03.11. Hver av dagene blir det en formiddagsøkt 08.45 – 11.45 og en ettermiddagsøkt 11.45 – 15.00 med 10 UBer i hver pulje som kommer og drar samlet.

UBene melder seg derfor på formiddagsøkten eller ettermiddagsøkten. UBene vil da høre på hverandre – og så vil banken ha utdeling av propeller på slutten av hver økt.

Informasjon om påmelding er sendt til lærerne, og finnes i portalen.