Propelljakt for UB - Ringerike, Buskerud


I samarbeid med Sparebank 1 Ringerike Hadeland arrangerer vi Propelljakt for Ungdomsbedrifter fra Ringerike vgs og Hønefoss vgs. På propelljakten vil elevene møte en jury fra næringslivet. Det er satt av 15 minutter til hver ungdomsbedrift, hvor de har maks 5 minutter til å pitche (presentere) sin idé og behov for startkapital. Resterende tid brukes på spørsmål, tilbakemeldinger og råd fra juryen. Juryen plukker ut noen ungdomsbedrifter som får en propell (=pengestøtte). Propellene vil bli delt ut i uke 44, banken besøker den enklete skole.

Kriterier:

  1. Vise engasjement, drivkraft og gjennomføringsevne
  2. Vise et tydelig behov og plan for hva propellen skal brukes til
  3. Vise potensial for verdiskaping og at midlene vil utløse gode krefter

Ungdomsbedriften kan bruke PowerPoint, skisser og ev prototype i sin presentasjon.

NB! Det er viktig at ungdomsbedriften i sin pitch forklarer hva propellen skal brukes til. Propellen kan kun brukes for å dekke utviklingskostnader. Det er med andre ord ikke mulig å få midler til innkjøp av produkter for videresalg eller andre driftskostnader.

Informasjon om påmelding er sendt til lærerne, og finnes i portalen.