Nettverkssamling for UB-lærere


Vgs gruppebilde nettside

Vi ønsker lærere som skal ha Ungdomsbedrift skoleåret 2021/2022 velkommen til en motiverende nettverkssamling. Det er planlagt to dager med inspirerende foredrag, praktisk arbeid koblet til fagfornyelsen og erfaringsdeling, kombinert med gode muligheter til å bli kjent med hverandre! Deler av programmet er felles med lærere som skal ha Elevbedrift (usk).

Sted: Sundvollen hotell

For info og påmelding, last ned invitasjonen her: Nettverkssamling på Sundvolden