Propelljakten Askim, Østfold


På propelljakten vil elevene møte en jury fra næringslivet. Det er satt av 15 minutter til hver ungdomsbedrift, hvor de har maks 5 minutter til å PITCHE (presentere) sin idé og behov av startkapital. Resterende tid brukes på spørsmål, tilbakemeldinger og råd fra juryen.

For å få støtte må elevene:

Vise engasjement, drivkraft og gjennomføringsevne
Vise et tydelig behov og plan for hva propellen skal brukes til
Vise potensial for verdiskaping og at midlene vil utløse gode krefter
De kan bruke PowerPoint, skisser og ev prototype i sin presentasjon.

NB! Propellen kan kun brukes for å dekke utviklingskostnader. Det er med andre ord ikke mulig å få midler til innkjøp av produkter for videresalg eller andre driftskostnader.

PÅMELDING