Propelljakt for Studentbedrifter - region ØSTFOLD


Har din Studentbedrift behov av startkapital?

Ungt Entreprenørskap Østfold deler i samarbeid med SpareBank1 Østfold Akershus ut propellbrev på kr 2.000,- til studentbedrifter som har behov av en startkapital for å utvikle sitt produkt. Propelljakten finner sted på Blender Collective, Nygaarsgata 33 i Fredrikstad.

På propelljakten vil dere møte en jury fra næringslivet. Det er satt av 15 minutter til hver studentbedrift, hvor dere har maks 5 minutter til å PITCHE (presentere) deres idé og behov av startkapital. Resterende tid brukes på spørsmål, tilbakemeldinger og råd fra juryen.

For å få støtte må bedriften:

Vise engasjement, drivkraft og gjennomføringsevne
Vise et tydelig behov og plan for hvordan propellen skal brukes
Vise potensial for verdiskaping og at midlene vil utløse gode krefter
Dere kan bruke PowerPoint. Ta gjerne med skisser og/eller prototype.

NB! Det er ikke mulig å søke midler til innkjøp av produkter for videresalg, kun for å dekke oppstartskostnader som for eksempel utvikling av prototype, materialer, verktøy eller andre utviklingskostnader.

Meld dere på og booke tid via lenken nedenfor.

Påmelding

Propelljakten