Nettverkssamling for UB-lærere


Vgs gruppebilde nettside

Vi ønsker lærere som skal ha Ungdomsbedrift skoleåret 2020/2021 velkommen til en motiverende nettverkssamling. Det er planlagt to dager med inspirerende foredrag, praktisk arbeid koblet til fagfornyelsen og erfaringsdeling, kombinert med gode muligheter til å bli kjent med hverandre! Deler av programmet er felles med lærere som skal ha Elevbedrift (usk).

Sted: Sundvollen hotell

Last ned invitasjon her, og meld deg på innen 24. august.