Innovation Cup lærerkurs, Buskerud, Drammen


Innovation cup er en idèkonkurranse for 9. trinn i region Buskerud og Kongsberg. Gjennom kreative prosesser oppdager elevene utfordringer i lokalsamfunnet og finner innovative løsninger som kan skape verdi for andre. De jobber i grupper, lager modeller og presenterer ideene sine. Innovation cup arrangeres over flere runder, hvor skolen/lærerne har ansvar for skolerunden, og Ungt Entreprenørskap arrangerer de øvrige delene.

Laererkurs

Tid: Torsdag 17. september 2020 kl. 08.30-14.30

Hvor: Drammen (nærmere sted kommer)

Målgruppe: Lærere og rådgivere på 9. trinn i Kongsberg- og Drammensregionen.

Påmeldingsfrist sammen med IC påmelding: 27. august

Entreprenørskap i utdanning øver egenskaper som initiativ, samarbeid, kreativitet og problemløsning. Dette er egenskaper som skoler skal fokusere mer på fremover gjennom Fagfornyelsen. Elevbedrift gjør skolehverdagen mer motiverende og praktisk.

På kurset vil vi gå gjennom alt du som lærer trenger å vite for å gjennomføre skolerunden i Innovation Cup på egen skole! Vi skal trene på problemløsing og entreprenørskap, ha kreativt verksted, jobbe med de tverrfaglige temaene: bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap, med markedsføring, presentasjon og stand knyttet til Elevbedrift.


Påmelding og invitasjon her

UE Viken, region Buskerud kontakt:

Mari Viko, mari.viko@ue.no