Fylkesmesterskap for studentbedrifter


Ungt Entreprenørskap Østfold inviterer Studentbedrifter til å delta i kåringen av Østfolds beste Studentbedrift 2020.

Kåringen gjøres ved at følgende to elementer vurderes:

1. Forretningsplanen

Forretningsplan skal være på maks 15 sider (inkl. vedlegg).

Juryen vil legge vekt på følgende:
- forretningsidé og mål- organisering av bedriften
- økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
- marked og markedsplan framdriftsplan
- bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt
HUSK at det er lurt å ha med bilde av prototyp/visualisering av produktet)

2. Presentasjon av bedriften (digital pitch)

Presentasjonen skjer digitalt og varer i maks. 5 minutter.

Juryen vil legge vekt på følgende:
- Dekker bedriften et behov i markedet som bidrar til økonomisk og/eller sosial verdiskaping?
- Viser deltakerne i bedriften vilje og evne til gjennomføring, og fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål?
- Kan bedriften på sikt gi avkastning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for enkeltpersoners og gruppers livsvilkår
(HUSK at det er lurt å ha med bilde av prototyp/visualisering av produktet)

Forretningsplanen lagres som PDF-fil. Den og pitchen lastes opp senest kl 0900 4.mai via denne linken.
(Dere kan også publisere pitchen og bare legge ved et ark med link til der dere har publisert den, for eksempel youtube eller google)

Vinneren av konkurransen ”Beste Studentbedrift” skal representere Østfold i Norgesmesterskapet 2020 i Oslo. (Der blir antakeligvis pitchene på 2 minutter.)
Juryen plukker ut 6-8 bedrifter på bakgrunn av forretningsplan og pitch. Disse blir intervjuet i Teams eller Zoom den 8. eller 11.mai.

De som har gått videre i konkurransen, blir publisert på felles studentplattform. Alle som går videre får beskjed om tidspunkt for intervju.
Vinnerne kåres 12.mai kl 1500 og annonseres på Facebooksiden til Ungt Entreprenørskap Østfold.

Vinneren kåres ut fra et helhetsinntrykk juryen har fått.

Her er forslag til hvordan man kan løse det nå som studiested er stengt og studentene helst ikke skal møtes fysisk alle sammen:

- En i bedriften, for eksempel daglig leder, kan holde presentasjonen med PowerPointen i bakgrunnen, f.eks. på en pc-skjerm eller tv, og bli filmet av et familiemedlem.
- Hver enkelt i gruppen kan få filmet sin del og så sette det sammen til en film.
- En eller flere i bedriften kan lese inn lydspor på PowerPointen. Se oppskrift her: https://support.office.com/nb-...- Bruke Screencast-o-matic. Her står det om hvordan man kan bruke det: http://www.digitalferdighet.no/
- produsere/bruk-av-video/skjermopptak-med-screencast-o-matic
- Gjør om en presentasjon til video

TIPS TIL PITCH:

HVA er problemet du vil løse? (Hvilket behov??)
HVORDAN løser du problemet?
HVILKE fordeler har din løsning (verdi for brukeren, verdi for bedriften).
HVORFOR er din løsning bedre enn konkurrentenes?