SMARTingen Østfold


Bilde smart

Velkommen til digital SMARTingen!

På grunn av Koronasituasjonen har Ungt Entreprenørskap i Østfold besluttet å gjennomføre årets fylkesfinale SMARTingen digitalt. Alle skoler som allerede har gjennomført, får sende inn bidrag fra respektive vinnergrupper som allerede er kåret.

Skoler som ikke hittil har gjennomført, tilbys en digital SMART som elevene kan løse fra hjemmeskole. Her vil også skolene kåre hver sin vinner, som selvsagt også får delta i fylkesfinalen.

Frist for innsending

fredag 24. april kl 16:00

Vinner lanseres

torsdag 30. april kl 12:00. Mer info om lanseringen kommer.

Bidrag

Alle bidrag lastes opp her.

Krav til innlevering fra skolevinner som skal delta på SMARTingen:

Rapport
Digital presentasjon med pitch
Husk å merke filene med navn på skole og oppfinnelse