Årsmøte i UE Viken


Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt ut 2 uker før møtet.

Møtedato: 15. april
Møtetid: 15.00 – 17.00
Møtested: Galleri Oslo, Schweigaardsgate 12, 0107 Oslo

Saksliste

 • Sak 1: Åpning/konstituering

  Godkjenning av innkalling

  Godkjenning av sakliste

  Valg av møteleder

  Valg av referent

  Valg av medlemmer til å underskrive protokoll sammen med møteleder

 • Sak 2: Vedtekter UE Viken

 • Sak 3: Valg
  Styre, revisor og valgkomite

 • Sak 4: Valg av representant til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

 • Sak 5: Fastsettelse av kontingent for medlemmerDet bes om tilbakemelding på hvem som skal representere medlemmet innen 01.04.20 Sendes til e-post: petter.skotland@ue.no